Akademisk högtid vid Marie Cederschiöld högskola

Bild på doktorshatt liggandes på ett bord.

Marie Cederschiöld högskola firar Akademisk högtid vartannat år. I samband med högtiden installeras nya professorer samt doktorer och hedersdoktor promoveras.

År 2020 promoverades doktorer för första gången inom högskolas egna forskningsområde Människan i välfärdssamhället.

Vid en akademisk högtid är det den akademiska prestationen som är i fokus och som högtidlighålls. I samband med den akademiska högtiden presenterar högskolan en del av sin forskning. Detta sker genom professorernas installationsföreläsningar och doktorandernas forskningspresentationer under en öppen forskardag i anslutning till den akademiska högtiden.

Akademisk högtid vid Marie Cederschiöld högskola hålls vartannat år. Nästa akademiska högtid planeras till 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024