Samverkan

bild

Samverkan med det omgivande samhället är en självklar och viktig del för Marie Cederschiöld högskola. Vårt samverkansarbete innebär bland annat att tillgänggligöra forskningen och att delta i samhällsutvecklingen.

Högskolan bjuder årligen in till flera seminarier, kyrkomusikkonserter och andra aktiviteter där det finns möjlighet till samverkan med olika organisationer. Vår forskning sker också ofta i nära eller i samarbete med aktörer inom olika näringar.

Vill du samverka med oss? Håll utkik i vårt kalendarium eller kontakta den forskare inom området du är intresserad av.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2023