Organisation och ledning

Marie Cederschiöld högskola är en privat högskola organiserad som ett aktiebolag, men utan krav på vinstutdelning. Bolagsstämman är högskolans högsta beslutande organ. Bolagsstyrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter enligt vad som närmare framgår av aktiebolagslag, bolagsordning och ägardirektiv. Rektor är högskolans VD och svarar för ledningen av verksamheten närmast under bolagsstyrelsen.

Verksamheten är organiserad utifrån tre institutioner med ansvar för utbildning och forskning. En institution leds av en prefekt. Vid varje institution finns en institutionsnämnd med huvudsakligen rådgivande och beredande funktion till stöd för prefekts hantering av och beslut i akademiska frågor avseende särskilt utveckling och uppföljning av kvalitet i utbildningen och forskningen inkluderande internationalisering

Till stöd för rektors hantering av och beslut i akademiska frågor avseende upplägg, genomförande och kvalitet i forskning- och utbildningsverksamheten finns på högskoleövergripande nivå en Forsknings- och utbildningsnämnd. Vicerektor för utbildning respektive för forskning och forskarutbildning alternerar som ordförande respektive viceordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden.

Utöver det finns ett verksamhetsstöd, inklusive ett högskolebibliotek, som leds av förvaltningschefen och i huvudsak bistår med administrativt stöd åt den övriga organisationen. Under flikarna till vänster kan du läsa mer om de olika funktionerna/institutionerna.

bild


Högskolans Ledning


bild

REKTOR/VD

roger klinth

Telefon: 08- 555 050 01
E-post: roger.klinth@mchs.se

bild

VICEREKTOR

Forskning & forskarutbildning

Maria eriksson

Professor i socialt arbete
Institutionen för socialvetenskap
Telefon: 076-636 50 31
E-post: maria.eriksson@mchs.se

bild

VICEREKTOR

Utbildning

ingrid hellström

Professor vård av äldre
Institutionen för vårdvetenskap
Telefon: 076-636 50 59
E-post: ingrid.hellstrom@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 mars 2023