Vision 2025

bild

KUNSKAP I MÄNNISKANS TJÄNST

Högskolan ska vara ledande i utveckling av praktiknära forskning och utbildning – med kritisk blick och människors utsatthet i fokus. Genom intern och extern samverkan bygger vi styrka och engagemang som utmanar och skapar nytta.

Identitet, värderingar och drivkrafter

Utifrån högskolans diakonala arv och på vetenskaplig grund vill vi förstå och motverka mänsklig utsatthet och det som orsakar och upprätthåller den. Vi vill tillsammans skapa och sprida kunskap, utmana det för givet tagna och bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle.

Intresset för vård, omsorg, välfärd och socialt arbete, liksom för existentiella frågor och konstnärliga perspektiv, speglar högskolans historia. Vår nära relation till Sveriges stora idéburna vård- och omsorgsorganisationer ger unika möjligheter att utveckla morgondagens vård och omsorg men också att skärpa förståelsen av det svenska civila samhällets komposition och förutsättningar.

Med utgångspunkt i högskolans värdegrund med nyckelord som engagemang, samhällsrelevans, kunskapsutveckling, förtroendefullt samarbete och fokus på människan är vi redo att ta vårt unika arv in i framtiden.

PRIORITERADE OMRÅDEN

Visionen förverkligas genom:

 1. Värden som fördjupar och aktiverar
 2. Samverkan som stärker och berikar
 3. Kunskap som utmanar och utvecklar
 4. Samhällsengagemang som ifrågasätter och skapar nytta

VÄRDEN SOM FÖRDJUPAR OCH AKTIVERAR

DET INNEBÄR ATT:

 • vi har en ledande roll i utveckling av etiska och existentiella frågor kopplade till vård, omsorg och socialt arbete
 • vi låter ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt genomsyra alla våra verksamheter
 • vi betraktar FN:s globala mål för hållbar utveckling som en självklar utgångspunkt i vår verksamhet

SAMVERKAN SOM STÄRKER OCH BERIKAR

DET INNEBÄR ATT:

 • våra ämnen, utbildningar och forskningsområden inspirerar, kompletterar och berikar varandra
 • samverkan mellan högskolan och ägarnas verksamheter är systematisk, långsiktig och till ömsesidig nytta
 • vi utvecklar och sprider kunskap genom nationell och internationell samverkan.
 • vi arbetar tillsammans och systematiskt för att nå och utveckla hög kvalitet i vår utbildning och forskning

KUNSKAP SOM UTMANAR OCH UTVECKLAR

DET INNEBÄR ATT:

 • vår nära relation till yrkeslivet bygger ömsesidig respekt och bidrar till forskningsgrundad praktikutveckling
 • vår forskning är relevant, nyskapande och väcker engagemang inom sina respektive fält, nationellt som internationellt
 • vår utbildning vilar på vetenskaplig grund, söker innovativa former och kännetecknas av pedagogisk excellens

SAMHÄLLSENGAGEMANG SOM IFRÅGASÄTTER OCH SKAPAR NYTTA

DET INNEBÄR ATT:

 • vi utvecklar forskning och utbildning utifrån samhällsbehov och samhällsutmaningar i förändring
 • vår förmåga att kombinera konstnärliga, filosofiska och vetenskapliga traditioner och synsätt stärker och utmanar samhället och dess välfärdsinsatser
 • vi tar aktiv del i samhällsdebatten, sprider kunskap och ifrågasätter det för givet tagna

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 januari 2022