Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter enligt vad som närmare framgår av aktiebolagslag, bolagsordning och ägardirektiv.

Bolagsstyrelsen 2023. Fotograf Ola Hedin.

Bolagsstyrelsen 2023*. Fotograf Ola Hedin.

Marie Cederschiöld högskola AB:s bolagsstyrelse

Ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie årsstämma

Stefan Bergh (ordförande)
Helene Mellström (ägarrepresentant från Bräcke diakoni)
Karin Thalén (ägarrepresentant från Stockholms sjukhem)
Stefan Nilsson (ägarrepresentant från Ersta diakoni)
Åsa Andersson (ägarrepresentant från Stiftelsen Stora Sköndal)
Ann-Marie Svensson (styrelseledamot från Stockholms sjukhem)
Bengt Sallerfors (styrelseledamot från Bräcke Diakoni)
Magnus Bodin (styrelseledamot från Stora Sköndal)

Arbetstagarrepresentanter

Oskar Ekberg (ordinarie)
Åsa Kneck (ordinarie)
Rebecka Andersen (första ersättare)
Anna Whitaker (andra ersättare)

Studentrepresentanter

Ordinarie - Junior Naukkarinen
Suppleant - vakant

Ordinarie revisor

Pernilla Zetterström Varverud, auktoriserad revisor, Grant Thornton.

*Med på bilden ovan är även VD/rektor Roger Klinth samt förvaltningschef tillika styrelsens sekreterare Karin Jakobsson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 juni 2023