Avdelningen för uppdragsutbildning

Marie Cederschiöld högskola erbjuder ett brett utbud av vidareutbildning och kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer. Vi ger utbildningar med akademisk inriktning, med eller utan akademiska poäng. Våra utbildningar är arbetsgivarfinansierade och vänder sig till människovårdande yrkesutövare från en mängd olika arbetsområden.

Vårt mål är att ge dig som deltagare de verktyg du behöver för att kunna utföra ett professionellt arbete utifrån de senaste forskningsrönen. Eftersom många kursdeltagare arbetar heltid parallellt med utbildningarna anpassas undervisningsformerna och utbildningstakten efter detta. Undervisningsformer som används är till exempel föreläsningar, seminarier, workshops och internetbaserad distansutbildning.

För att kompetensutveckla sin personal kan företag, organisationer eller myndigheter (juridisk person) beställa och köpa uppdragsutbildning. Offentliga aktörer, fackföreningar eller branschorganisationer kan också vara uppdragsgivare av arbetsmarknads- eller biståndspolitiska skäl. Privatpersoner kan inte köpa platser i en uppdragsutbildning som ger högskolepoäng, utan är istället välkomna att söka till ordinarie kurser och utbildningar.

Behörighet fordras inte av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Uppdragsutbildningar följer dock samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning vilket medför att deltagarna rekommenderas ha allmän högskolebehörighet för att kunna tillgodogöras sig utbildningen. Det är arbetsgivaren som bedömer lämplighet och utser deltagare i poänggivande uppdragsutbildning.

Tillsammans med dig utformar vi utbildningar, föreläsningsserier och seminarier som är anpassade till yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet. Samtliga ämnen som ingår i högskolans utbildnings- och forskningsprofil (socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi, kyrkomusik) kan kombineras för att bygga önskat kursinnehåll. Omfång och undervisningstäthet utformas alltid efter given budget och förutsättningar. Uppdraget utförs sedan på plats hos dig som beställare, hos oss på campus eller som distansutbildning.

Väsentligt för våra uppdrag är att kurserna ger möjligheter till fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper med verktyg för utveckling av olika yrkesroller och verksamheter. Att gå en utbildning inom ramen för sin yrkesutövning kräver tydliga kopplingar till de dagliga arbetsuppgifterna för att upplevas relevant för deltagaren. Våra lärare och handledare har därför ofta stor yrkeserfarenhet utöver sin unika ämneskunskap, och höga pedagogiska kompetens. Många gånger medverkar även erfarna praktiker och experter i våra kurser för att ytterligare stärka lärandet.

Efter uppdraget genomförs en uppföljning som ger ett dokumenterat resultat av insatsen. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om möjliga vägar till vidareutbildning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2023