Institutionen för civilsamhälle och religion

Vid institutionen för civilsamhälle och religion bedrivs utbildning med inriktning inom teologi samt i civilsamhällesvetenskap. Här bedrivs också forskning mot det civila samhället respektive mot teologi.

Institutionen för civilsamhälle och religion inrättades på högskolan 1 juli 2022.

Forskning om det civila samhället har sedan cirka 30 år tillbaka varit ett styrkeområde inom högskolan. Inom civilsamhällesforskningen är religiösa organisationer och olika former av religionsutövande av stort intresse. Genom separationen mellan stat och kyrka samt genom det mångreligiösa samhälle som vuxit fram i kölvattnet av ökad migration har det religiösa inslaget i det civila samhället blivit alltmer påtagligt. I samband med detta vill vi stärka civilsamhällesforskningen inom detta område.

Ett viktigt steg i utvecklingen av institutionen är det examenstillstånd som erhållits för ett kandidatprogram i civilsamhällesvetenskap.

I samband med bildandet av den nya institutionen iscensätts under prefektens ledning det långsiktiga arbete som krävs för att etablera en helhet inom utbildningsverksamheten samt ett stärkande och tydliggörande av relationen mellan teologi och civilsamhällesvetenskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2023