Biblioteket

Biblioteket förser Marie Cederschiölds undervisnings- och forskningsområden med informationsresurser. Biblioteket finns i första hand till för studenter och personal, men även allmänheten är välkommen hit.

Biblioteket erbjuder flera tjänster för våra studenter. Förutom låneärenden och informationssökning kan studenter få hjälp med stöd inför uppsatsskrivning, publicering samt pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2023