Redigera och uppdatera dina referenser

Med EndNote kan du inte bara spara referenser utan även redigera dem. Även referenser som du importerat från en databas kan ha felaktigheter, så det är alltid bäst att kolla igenom varje referens ordentligt så det inte har kommit med felstavningar, felaktig stor bokstav, etcetera.

Ändra i referenser

Dubbelklicka på en referens i ditt bibliotek för att se vilken bibliografisk information som finns i referensen. Välj Edit i högerspalten för att se alla fält och göra eventuella ändringar. Klicka på Save för att spara dina ändringar.

Uppdatera referenser

Du kan få hjälp av EndNote att hitta uppdateringar av dina referenser. Högerklicka på den eller de referenser du vill leta uppdateringar för och välj Find Reference Updates. EndNote söker då igenom valda referenser och meddelar om det finns information som kan ändras eller läggas till i referensen. Välj antingen Update All Fields eller Update Empty Fields.

Du kan använda DOI för att uppdatera referenser i EndNote. Eftersom DOI är unika så är det den enda information som behövs för att EndNote ska kunna skapa en full referens. Du börjar med att skapa en referens manuellt, väljer rätt Reference Type och lägger till DOI. Spara referensen. Följ sen beskrivningen ovan för att uppdatera referensen.

Hitta och bifoga fulltexter

Om du har en PDF-fil som du vill bifoga till en referens i ditt EndNote-bibliotek så kan du markera referensen i EndNote och klicka på References > File Attachments > Attach File. Sök fram PDF-filen som du vill bifoga och välj att Öppna filen. Då bifogas filen till referensen i ditt bibliotek, vilket markeras med ett litet gem i vänsterkanten.

EndNote kan också automatiskt söka på nätet efter fulltextfiler av de artiklar som du har i ditt bibliotek. Markera dina referenser och klicka sedan på pappret med ett förstoringsglas. De PDF:er som EndNote hittar öppet tillgängligt på internet bifogas till referenserna. Dubbelklicka på en referens i biblioteket för att se och öppna filen. När du väljer att öppna filen i EndNote kan du också göra understrykningar och kommentarer i filen.

En stor fördel med att bifoga en PDF-fil till en referens i EndNote är att texten i PDFen blir indexerat i EndNote. Det innebär att hela PDF-innehållet då blir sökbart i din EndNote.

FAQ

Vilken information behövs för en referens?

Det finns många fält i formuläret och långt ifrån alla behöver fyllas i. Notera vilken information som behöver finnas i en komplett referens enligt den referensstil du ska använda. Om du ska referera enligt APA 7 så är det bra att jämföra mot högskolans APA 7-guide som finns på bibliotekets webbsida.

Testa gärna att infoga referensen i ett Worddokument och kontrollera hur den ser ut. Det är ofta lättare att upptäcka eventuella fel i referensen när man ser den i en referenslista i Word.

Att ange författarnamn

Författarnamn skrivs in med efternamnet först, sen ett kommatecken, och sen antingen fullt förnamn eller initialer. För att skriva in flera författarnamn, tryck enter för att börja på en ny rad.

Organisation som författare

Om du ska skapa en referens där en organisation är ”Author” och den organisationens namn innehåller flera ord, då är det viktigt att du lägger in ett kommatecken efter organisationens fulla namn, t.ex. "World Health Organization,". Annars kommer sista ordet att tolkas som efternamnet på en person, och "World Health Organization" kommer att bli "Organization, W. H." i referenslistan.

Kapitel

När du lägger till ett kapitel i EndNote så väljer du Reference Type "Book section". För kapitel i bok bör fälten Author (kapitelförfattare), Year, Title (kapiteltitel), Editor, Book Title, Place Published, Publisher, Pages (kapitlets sidor) och Edition fyllas i. Kontrollera så det ser rätt ut i worddokumentet enligt den referensstil som du använder.

SOU

Enligt APA skrivs en referens till en SOU:
Beteckning år:nr. Huvudtitel: Undertitel., t.ex. SOU 2010:70. Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter.

Välj Report som Reference Type. För att det ska bli rätt i Word behöver informationen om Beteckning år:nr skrivas i fältet Author i EndNote. Titeln skrivs i fältet Title.

Kontrollera så det ser rätt ut i worddokumentet enligt den referensstil som du använder.

WHOs definition av palliativ vård

WHOs definition av palliativ vård är ett så kallat fact sheet. Enligt APA ska informationen om att det är just ett fact sheet stå med i hakparentes efter titeln i referensen. I EndNote läggs den informationen bäst efter titeln i fältet Title. För WHOs definition av palliativ vård ska alltså följande skrivas i fältet Title: Palliative care [fact sheet]

Följ instruktionen om organisation som författare ovan.

Kontrollera så det ser rätt ut i worddokumentet enligt den referensstil som du använder.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 november 2023