Importera referens via PDF-fil

Enskilda PDF-filer, eller hela mappar med PDF-filer, kan importeras till EndNote, och bibliografisk information kan extraheras ur dem. Detta fungerar endast om PDF-filerna har en DOI.

För att importera en PDF-fil, klicka på File > Import > File. (Om du vill importera en hel mapp väljer du istället Folder.) Via rutan som öppnas, sök fram rätt PDF-fil genom knappen Choose. Välj PDF under Import option. Klicka på Import. Filen importeras nu, och du kan se referensen under Imported References. Dubbelklicka på referensen så öppnas mer information i högerspalten, och du kan också se den inlagda PDF-filen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023