Om installation och bibliotek

Vad är EndNote?

EndNote är ett referenshanteringsprogram som hjälper dig spara, ordna och använda bibliografiska referenser. Denna guide utgår från EndNote 21, som är en klient som installeras på din dator. Med EndNote kan du:

  • samla referenser från olika databaser på ett och samma ställe
  • sortera och hantera referenser genom att t.ex. skapa olika grupper av referenser, rensa bort dubbletter etc.
  • infoga referenser från EndNote i ett Worddokument och anpassa referensernas utformning efter specifika referensstilar eller tidskrifters krav.

Det finns också en webbaserad version – EndNote Web. Den berörs i delen om att synkronisera ditt bibliotek.

EndNote är ett hjälpmedel

Kom ihåg att du själv ansvarar för att de referenser som du använder när du källhänvisar är korrekta.

Installation av EndNote 21 på din dator

Du som arbetar på Marie Cederschiöld högskola kan få EndNote 21 installerat på din dator - kontakta IT-support för att få hjälp med att installera programmet. Om du har en tidigare version av EndNote installerad så rekommenderas du att göra en säkerhetskopia av ditt EndNote-bibliotek innan den nya versionen installeras.

När EndNote installerats på datorn finns filerna som regel i mappen C:\Program (x86)\EndNote 21. Du hittar programmet genom att söka fram appen via Windowsmenyn i din dator. Du kan också fästa programmet i aktivitetsfältet, så att du enkelt når det. När EndNote installerats på din dator installeras också en plug-in till Word.

om EndNote-bibliotek

Du får hjälp av IT att skapa ditt EndNote-bibliotek när de installerar programmet på din dator. Biblioteket består av en fil (.enl) och en mapp (.Data). Båda krävs för att EndNote ska fungera. Dessa två delar ska sparas tillsammans. Du rekommenderas att bara ha ett EndNote-bibliotek som du arbetar med. Detta för att undvika vissa problem som kan uppstå när man sen ska infoga referenser i ett Worddokument. För att ordna och sortera dina referenser så kan du istället skapa olika grupper eller använda taggar.

I ditt EndNote-biblioteket förvaras alla referenser som du har sparat i EndNote. Om du har haft EndNote tidigare och får en ny version installerad på din dator så rekommenderas du att synkroniserar ditt EndNote-bibliotek direkt så att alla dina referenser är uppdaterade innan du börjar lägga till nya referenser i EndNote.

Du ska aldrig spara ett aktivt EndNote-bibliotek i någon molntjänst, som t.ex. OneDrive, Google Drive eller Dropbox, då det orsakar problem med vissa funktioner. EndNote är en databas och inga databaser tillåter tredjeparts synkronisering. Var därför uppmärksam på att ditt aktiva EndNote-bibliotek inte ligger i någon mapp som synkroniserar mot t.ex. OneDrive. Spara istället biblioteket lokalt på datorn, förslagsvis i mappen C:\EndNote. IT hjälper dig med detta när de installerar EndNote 21 på din dator.

Du kan dubbelkolla var ditt EndNote-bibliotek är sparat genom att öppna EndNote och klicka på Library > Library summary. Där ser du under Location precis var ditt bibliotek är sparat. Läs mer om att säkerhetskopiera ditt bibliotek, samt synkronisera det med EndNote Web.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 november 2023