Låna

Student letar efter bok i hyllan.

Alla intresserade som fyllt 18 år är välkomna att skaffa lånekort och låna från vårt bibliotek. Kurslitteratur och Daglån är dock till utlån enbart för studenter inskrivna vid Marie Cederschiöld högskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 november 2023