Referenshantering

När man skriver en text och använder sig av material skrivet av någon annan är det nödvändigt att ange en referens. Utelämnas referensen har man plagierat vilket inte är tillåtet. Återges stycken av någon annans text ordagrant är det nödvändigt att återge detta i form av ett citat. Angivna referenser gör det möjligt för läsaren att lätt kunna hitta de verk som det refereras till och därmed kan läsaren kontrollera att referenserna stämmer.

Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk det hänvisas till. Vid institutionerna för socialvetenskap respektive vårdvetenskap samt S:t Lukas utbildningsintitut vid Marie Cederschiöld högskola är det APA-systemet som används. APA står för The American Psychological Association.

Nedanstående guide är anpassad för Marie Cederschiöld högskola.

I nedanstående guide hittar du exempel på hur man skriver referenser i en kurslitteraturlista enligt APA-systemet. Observera att det här är ett dokument avsett för lärare. Studenterna har ett eget dokument.

Filmer om referenser och APA 7

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 oktober 2022