Referenshantering enligt APA-systemet

När man skriver en text och använder sig av material skrivet av någon annan är det nödvändigt att ange en referens. Utelämnas referensen har man plagierat vilket inte är tillåtet. Återges stycken av någon annans text ordagrant är det nödvändigt att återge detta i form av ett citat. Angivna referenser gör det möjligt för läsaren att lätt kunna hitta de verk som det refereras till och därmed kan läsaren kontrollera att referenserna stämmer.

Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk det hänvisas till. Vid Marie Cederschiöld högskola är det APA-systemet som används. APA står för The American Psychological Association.

Nedanstående guide är anpassad för Marie Cederschiöld högskola.

Filmer om referenser och APA 7

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 november 2023