Samarbeta

Arbeta i ett gemensamt dokument med EndNote-koppling

Om ni är flera som samarbetar i samma Word-dokument och ni har egna EndNote-bibliotek på era egna datorer behöver ni bestämma hur ni ska göra det samarbetet. Det blir ofta problem med dokumentet annars, när referenser lagts in som är kodade till olika personers EndNote-bibliotek.

En rekommendation är att ni, innan ni börjar skriva er text, bestämmer vem av er som ska vara ”administratör” för referenserna. Denna person blir den enda som lägger in EndNote-referenserna i texten. De andra lägger in information i texten om vilken referens som ska in var genom att till exempel ange författare och publikationsår för referensen. Den som utsetts till "administratör" för referenserna ansvarar sen för att lägga in de referenserna från sitt EndNote-bibliotek i texten.

Om du behöver dela ett Word-dokument med en kollega eller handledare för att få feedback så rekommenderar vi att du delar en kopia av dokumentet som har konverterats till "Plain text". Klicka här för att läsa mer om att konvertera till "Plain text". Det går inte att koppla på EndNote-formatteringen när du väl har konverterat dokumentet till "plain text" och de förslag på ändringar som du får behöver du göra manuellt i din originalversion av dokumentet som har EndNote-koppling. Observera att "Spåra ändringar"/"track changes" i Word inte fungerar så bra tillsammans med EndNote. Klicka här för att läsa mer direkt hos EndNote.

Dela ditt EndNote-bibliotek med andra

Du kan dela ditt EndNote-bibliotek eller specifika grupper med andra EndNote-användare. Du väljer själv om den du delar med ska ha läsrättigheter eller både läs- och skrivrättigheter.

För att dela hela ditt EndNote-bibliotek, gå till File → Share och skriv in e-postadressen till den du vill dela med och klicka på Invite.

För att dela en specifik grupp högerklickar du på gruppens namn, väljer Share group, skriver in e-postadress till den du vill dela med. Välj om den du delar gruppen med ska ha läsrättighet eller både läs- och skrivrättigheter. Klicka på Invite. För att komma åt andras bibliotek eller grupper accepterar du inbjudan som kommer till din e-post och går sedan till EndNote och väljer File → Open shared library.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 november 2023