Lägg in referenser manuellt

Vissa referenser kan man inte importera till EndNote. Då får man lägga till dem manuellt, dvs fylla i den bibliografiska informationen själv. Det kan t.ex. röra sig om referenser till:

  • webbsidor
  • lagar
  • specifika artiklar, rapporter och annat som av olika anledningar inte finns att exportera från någon databas.

För att lägga till en referens manuellt i EndNote, klicka på References > New Reference. Välj i listan Reference Type vilken typ av publikation/källa referensen gäller. Fyll i de fält som är relevanta för den aktuella publikationstypen och som behövs för den referensstil du ska använda (t.ex. APA 7 eller annan). Klicka på Save när du är färdig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023