Gruppera, tagga, och ta bort dubbletter

Ordna referenserna i grupper

Du rekommenderas att endast ha ett EndNote-bibliotek som du jobbar aktivt med. I det biblioteket kan du skapa grupper för att ordna referenser för olika ändamål.

Du ser dina skapade grupper under My Groups i vänsterspalten. I vänsterspalten finns, utöver grupperna, vissa mer eller mindre tillfälliga lagringsytor för referenserna. Referenser som tas in i biblioteket ligger under Unfiled till dess att du ordnat in dem i någon grupp. Referenser som du just importerat finns också tillfälligt under Imported References, men försvinner därifrån så snart du importerat något nytt.

Skapa grupper

För att skapa en ny grupp, klicka på Groups > Create Group. Ge den nya gruppen ett namn.

Flytta referenser till grupperna

Det finns olika metoder för att flytta referenserna till avsedd grupp:

  • Via meny: Markera de referenser som du vill flytta. Högerklicka och välj Add Reference To, och ange avsedd grupp.
  • Drag and drop: Markera de referenser som du vill flytta. Dra till avsedd grupp i vänsterspalten.

Kopiera aldrig referenser i EndNote eftersom du då skapar dubbletter (läs längre ner på denna sida om hur du tar bort dubbletter). Du kan lägga till samma referens i flera olika grupper. Ändringar du gör i referensen kommer synas i alla grupper som referensen ligger i.

Group sets och Smart groups

Du skapar Group sets och Smart groups via Groups i huvudmenyn.

Group sets är som mappar du kan sortera dina grupper i utifrån kriterier du själv bestämmer, t.ex. ett visst ämne eller projekt.

Smart groups använder sökkriterier som du själv bestämmer, t.ex. ”keywords OR title contains…”, för att skapa grupper. Smart groups uppdateras så fort du lägger till eller redigerar referenser i ditt bibliotek.

Tagga referenser

I EndNote 21 kan du lägga till taggar till dina referenser. Taggar är etiketter som du använder för att organisera dina referenser. Taggarna utgår från dina behov, och du kan till exempel namnge dina taggar efter typ av studie, metod, hur viktig referensen är för dig, och så vidare.

Klicka på Tags > Create tag. Välj ett namn och en färg för din tagg. När du har skapat en tagg så dyker den upp under "My tags" i vänsterspalten. När du vill tagga en referens, klicka på referensen och gå till Edit. Välj en eller flera taggar och klicka OK.

Du kan redigera dina taggar när som helst. Högerklicka på en tagg under "My tags" och välj att antingen redigera eller byta namn på din tagg.

Ta bort dubbletter

Ta hjälp av EndNote för att hitta och rensa bort eventuella dubbletter i ditt EndNote-bibliotek.

Klicka på Library > Find Duplicates. Om EndNote hittar några dubbletter så får du jämföra dubblettposterna och kan då välja vilken av referenserna som du vill ha kvar i biblioteket, genom att klicka på Keep This Record vid den valda referensen. Den referens du inte väljer hamnar i papperskorgen, Trash. Om du inte tycker att du behöver jämföra dubbletterna och vill ta bort alla på samma gång så kan du, istället för att klicka på Keep this Record i bilden ovan, klicka på Cancel. Då markeras alla dubbletter i ditt bibliotek, och du kan dra dem alla på samma gång till papperskorgen, Trash.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023