Publicera

Marie Cederschiöld högskolebibliotek erbjuder ett antal tjänster för forskare, doktorander och andra anställda på högskolan. Har du frågor om vad du ska tänka på när du väljer tidskrift att publicera i, om open access, registrering eller parallellpublicering i DiVA, eller publiceringsanalyser så kan vi hjälpa till.

Marie Cederschiöld högskolas publiceringspolicy finns tillgänglig för högskolans anställda på Insidan » Forska » Publicera din forskning.

LÄS MER

  • Information för dig som vill publicera i högskolans arbetsrapportserie finns tillgänglig för högskolans anställda på Insidan » Forska » Publicera din forskning.

Öppen vetenskap är hållbar vetenskap

Öppen vetenskap delas med fler än bara de inom forskarsamhället som har råd att till exempel betala för tidskriftsprenumerationer. Detta kan kopplas till FNs Globala mål 4 och 16, till exempel delmål 16.10 som handlar om att säkerställa allmän tillgång till information.

FNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Fredliga och inkluderande samhällen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 juli 2023