Importera referenser från databaser

Det vanligaste sättet att spara referenser i EndNote är att göra en sökning i en databas och importera valda referenser till EndNote. Detta görs vanligen via en fil som databasen skapar, som sen importeras in i ditt EndNote-bibliotek. Beroende på vilken webbläsare du använder kan det se lite olika ut. I guiden finns exempel från Microsoft Edge och Firefox.

Ha ditt EndNote-program öppet medan du importerar referenserna. Då kan du också kontrollera löpande att importen har fungerat och att referenserna kommit in i ditt bibliotek. Nyimporterade referenser lägger sig tillfälligt under Imported References i ditt EndNote-bibliotek och de ligger där tills du importerat ytterligare referenser. Referenserna ligger också under Unfiled till dess du ordnat in dem i någon grupp (klicka här för information om grupper).

PubMed

 1. Markera de artiklar som du vill exportera till EndNote.
 2. Klicka på Send to och välj Citation manager.
 3. I rutan som dyker upp, klicka på Create file. Databasen skapar då en fil med dina referenser. Den hamnar bland dina hämtade filer, men brukar också dyka upp i webbläsaren på olika sätt, beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan exempel från Microsoft Edge och Firefox:
  • Microsoft Edge: Öppna filen så importeras dina referenser till ditt EndNote-bibliotek.
  • Firefox: Välj Öppna med, och ResearchSoft Direct Export Helper, OK. Då importeras referenserna till ditt EndNote-bibliotek.

EBSCO-databaser

(Cinahl, Academic Search Complete, AgeLine, SocINDEX, PsycINFO, Medline with Full Text, Psychology and Behavioral Sciences Collection)

Databaserna som högskolan har tillgång till via EBSCO fungerar alla likadant när det gäller export av referenser till EndNote.

Export av enstaka referens från EBSCO-databaser

 1. Gör din sökning som vanligt. Markera de artiklar som du vill exportera till EndNote.
 2. Klicka på Export under Tools i högermenyn.
 3. Välj Direct Export in RIS Format och klicka på Save. Databasen skapar då en fil med dina referenser. Den hamnar bland dina hämtade filer, men brukar också dyka upp i webbläsaren på olika sätt, beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan exempel från Microsoft Edge och Firefox:
  • Microsoft Edge: Öppna filen så importeras dina referenser till ditt EndNote-bibliotek.
  • Firefox: Välj Öppna med, och ResearchSoft Direct Export Helper, OK. Då importeras referenserna till ditt EndNote-bibliotek.

Exportera flera referenser från EBSCO-databaser

För att exportera flera referenser åt gången kan du använda funktionen Folder i databasen. För att lägga en referens i din Folder, klicka på mappsymbolen till höger om artikeln i träfflistan. När du lagt en artikel i din Folder så syns det vid artikeln i träfflistan genom attmappsymbolen blivit gul.

När du samlat dina referenser i din Folder och vill exportera dem till EndNote - klicka på Foldersymbolen uppe i blå fältet. Du kan nu se innehållet i din Folder.

 1. Markera alla referenser (Select all)
 2. Klicka på Export i högermenyn. Då öppnas Export Manager.
 3. Välj Direct Export in RIS Format. Klicka på Save. Databasen skapar då en fil med dina referenser. Den hamnar bland dina hämtade filer, men brukar också dyka upp i webbläsaren på olika sätt, beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan exempel från Microsoft Edge och Firefox:
  • Microsoft Edge: Öppna filen så importeras dina referenser till ditt EndNote-bibliotek.
  • Firefox: Välj Öppna med, och ResearchSoft Direct Export Helper, OK. Då importeras referenserna till ditt EndNote-bibliotek.

Web of Science

 1. Gör din sökning som vanligt. Markera de artiklar som du vill exportera till EndNote. Artiklar som du redan har i ditt EndNote-bibliotek markeras i träfflistan med ett litet lila "EN".
 2. Klicka på Export i den grå menyn precis ovanför träfflistan och välj EndNote Desktop.
 3. I rutan som dyker upp, klicka på Export. Databasen skapar då en fil med dina referenser. Den hamnar bland dina hämtade filer, men brukar också dyka upp i webbläsaren på olika sätt, beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan exempel från Microsoft Edge och Firefox:
  • Microsoft Edge: Öppna filen så importeras dina referenser till ditt EndNote-bibliotek.
  • Firefox: Välj Öppna med, och ResearchSoft Direct Export Helper, OK. Då importeras referenserna till ditt EndNote-bibliotek.

ProQuest-databaser

(ASSIA, ERIC, Nursing & Allied Health Database, Sociological Abstracts, ProQuest Publicly Available Content Database)

Databaserna som högskolan har tillgång till via Proquest fungerar alla likadant när det gäller export av referenser till EndNote.

 1. Gör din sökning som vanligt. Markera de artiklar som du vill exportera till EndNote.
 2. Klicka på Citationstecknet precis ovanför träfflistan.
 3. I rutan som dyker upp, klicka på EndNote. En ruta för export dyker upp. Under Output to väljer du RIS. Eventuellt behöver du fylla i en kontrolltext. Klicka sen på Continue. Databasen skapar då en fil med dina referenser. Den hamnar bland dina hämtade filer, men brukar också dyka upp i webbläsaren på olika sätt, beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan exempel från Microsoft Edge och Firefox:
  1. Microsoft Edge: Öppna filen så importeras dina referenser till ditt EndNote-bibliotek.
  2. Firefox: Välj Öppna med, och ResearchSoft Direct Export Helper, OK. Då importeras referenserna till ditt EndNote-bibliotek.

OVID Emcare

 1. Gör din sökning som vanligt. Markera de artiklar som du vill exportera till EndNote.
 2. Klicka på Export till höger precis ovanför träfflistan.
 3. I rutan som dyker upp, välj EndNote som format, och klicka sen på Export. Databasen skapar då en fil med dina referenser. Den hamnar bland dina hämtade filer, men brukar också dyka upp i webbläsaren på olika sätt, beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan exempel från Microsoft Edge och Firefox:
  • Microsoft Edge: Öppna filen så importeras dina referenser till ditt EndNote-bibliotek.
  • Firefox: Välj Öppna med, och ResearchSoft Direct Export Helper, OK. Då importeras referenserna till ditt EndNote-bibliotek.

Första gången som du försöker importera referenser från Emcare kan du behöva lägga till Emcares Import filter. Se information längre ner på denna sida om importfilter.

Google Scholar

 1. Gör din sökning som vanligt. Klicka på citationstecknet under den artikel som du vill exportera.
 2. I rutan som dyker upp, klicka på EndNote. Det skapas då en fil med din referens. Den hamnar bland dina hämtade filer, men brukar också dyka upp i webbläsaren på olika sätt, beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan exempel från Microsoft Edge och Firefox:
  • Microsoft Edge: Öppna filen så importeras dina referenser till ditt EndNote-bibliotek.
  • Firefox: Välj Öppna med, och ResearchSoft Direct Export Helper, OK. Då importeras referenserna till ditt EndNote-bibliotek.

Libris

 1. Gör din sökning som vanligt. I träfflistan kan d markera en eller fler referenser som du vill exportera.
 2. Klicka på Skapa referenser längst ner under träfflistan.
 3. Välj Formatet .RIS. Klicka på Spara som fil. Det skapas då en fil med din referens. Den hamnar bland dina hämtade filer, men brukar också dyka upp i webbläsaren på olika sätt, beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan exempel från Microsoft Edge och Firefox:
  • Microsoft Edge: Öppna filen så importeras dina referenser till ditt EndNote-bibliotek.
  • Firefox: Välj Öppna med, och ResearchSoft Direct Export Helper, OK. Då importeras referenserna till ditt EndNote-bibliotek.

Marie Cederschiöld högskolas bibliotekskatalog

 1. Gör din sökning som vanligt. Klicka på Citera vid den referens du vill exportera.
 2. Klicka på Exportera till EndNote. Det skapas då en fil med din referens. Den hamnar bland dina hämtade filer, men brukar också dyka upp i webbläsaren på olika sätt, beroende på vilken webbläsare du använder. Nedan exempel från Microsoft Edge och Firefox:
  • Microsoft Edge: Öppna filen så importeras dina referenser till ditt EndNote-bibliotek.
  • Firefox: Välj Öppna med, och ResearchSoft Direct Export Helper, OK. Då importeras referenserna till ditt EndNote-bibliotek.

Om importen inte fungerar

Ladda ner Import Filter

De flesta databaser har ett import filter som ger databasen en koppling till EndNote, och möjliggör en smidig import. Många av dessa finns redan i programmet, men andra kan behöva läggas till. Du ser vilka filter du har via Tools > Import Filters > Open Filter Manager.

Om det inte skulle fungera att importera en fil till biblioteket när du öppnar den så kan du behöva ladda ner ett så kallat Import filter. Klicka på Tools > Import Filters > Open Filter Manager. Klicka på Get More on the Web för att söka upp ytterligare Import Filters. EndNotes webbsida för importfilter öppnas. Sök fram det filter som du är ute efter. Klicka på Download. En fil skapas, öppna den. EndNotes Filter Manager öppnas. Klicka på File > Save as. Ta bort ordet ”copy” i filternamnet och spara filtret genom att trycka på Save. Nu finns importfiltret i programmet, och import från databasen bör fungera.

Import av fil via menyn

Det kan hända att importen av en fil från en databas till EndNote av någon anledning inte fungerar då du öppnar den nedladdade filen. Du kan då testa metoden som beskrivs nedan.

Klicka på File > Import > File. Leta fram rätt fil, vanligen i Hämtade filer. Ange Import Option (dvs. vilket importfilter som ska användas). Klicka på Import.

Notera att inte alla databaser/bibliotekskataloger har ett eget importfilter. Du kan behöva testa och se vad som fungerar om du försöker importera vissa filer. Filtret RefMan RIS funkar t.ex. för många filer i RIS-format.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 oktober 2023