Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram används för att samla referenser, utforma källhänvisningar och litteraturlista. Om du använder ett referenshanteringsprogram slipper du skriva referenser manuellt och minskar risken för att ha ofullständiga eller felaktiga referenser när du färdigställer din uppsats. Det finns många fördelar med att använda ett referenshanteringsprogram. Referenser från olika databaser samlas på ett ställe, programmet kopplas till ett ordbehandlingsprogram så att referenserna lätt kan infogas i texten och en litteraturlista skapas automatisk i slutet av ditt textdokument.

Nedanstående guider är anpassade för Marie Cederschiöld högskola.

Välkommen att kontakta högskolebiblioteket om du har frågor om referenshanteringsprogram.

ENDNOTE

Högskolans personal erbjuds referenshanteringsprogrammet EndNote. Kontakta IT för att få EndNote installerat på din dator.

Bibliotekets guide till EndNote beskriver hur du samlar och redigerar referenser och hur du använder de i ett Word-dokument.

Läs på s. 29 i guiden hur du gör för att tillfälligt avkoda EndNote-referenserna i ett Word-dokument för att kunna klippa och klistra text i dokumentet.

Läs på s. 36 i guiden hur du tar bort kopplingen till EndNote i ett Word-dokument när du ska skicka din text till en kollega eller tidskrift.

ZOTERO

Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram vilket innebär att du kan använda det även efter att du har slutat på högskolan.

Guide ladda ner Zotero till egen dator , 229 kB.

Kompletterande guide för nedladdning till Mac , 135 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2022