Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram är mjukvara som används för att samla och organisera dina referenser. Du kan exportera erferenser från olika databaser eller lägga in dem manuellt för att skapa ett bibliotek med dina referenser i programmet. Du kan enkelt integrera programmet i Word för att skapa automatiska litteraturhänvisningar i din text.

Det finns många olika referenshanteringsprogram, både såna som kräver licens och såna som är fria att använda. Högskolans personal erbjuds licens till EndNote. Zotero och Mendeley är två exempel på referenshanteringsprogram som är gratis, vilket också innebär att du kan använda programmen även efter att du har slutat på högskolan.

Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor om referenshanteringsprogram.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024