Referenshanteringsprogram

Referenshanteringsprogram används för att samla referenser, utforma källhänvisningar och litteraturlista. Om du använder ett referenshanteringsprogram slipper du skriva referenser manuellt och minskar risken för att ha ofullständiga eller felaktiga referenser när du färdigställer din uppsats. Det finns många fördelar med att använda ett referenshanteringsprogram. Referenser från olika databaser samlas på ett ställe, programmet kopplas till ett ordbehandlingsprogram så att referenserna lätt kan infogas i texten och en litteraturlista skapas automatisk i slutet av ditt textdokument.

Nedanstående guider är anpassade för Marie Cederschiöld högskola.

Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor om referenshanteringsprogram.

ENDNOTE

Högskolans personal erbjuds referenshanteringsprogrammet EndNote. Kontakta IT för att få EndNote installerat på din dator.

Bibliotekets guide till EndNote beskriver hur du samlar och redigerar referenser och hur du använder dem i ett Word-dokument.

Läs på s. 29 i guiden hur du gör för att tillfälligt avkoda EndNote-referenserna i ett Word-dokument för att kunna klippa och klistra text i dokumentet.

Läs på s. 36 i guiden hur du tar bort kopplingen till EndNote i ett Word-dokument när du ska skicka din text till en kollega eller tidskrift (läs mer nedan).

Om ni är flera som samarbetar i samma Word-dokument och ni har egna EndNote-bibliotek på era egna datorer behöver ni bestämma hur ni ska göra det samarbetet. Det blir ofta problem med dokumentet annars, när referenser lagts in som är kodade till olika personers EndNote-bibliotek.

En rekommendation är att ni, innan ni börjar skriva er text, bestämmer vem av er som ska vara ”administratör” för referenserna. Denna person blir den enda som lägger in EndNote-referenserna i texten. De andra lägger in information i texten om vilken referens som ska in var genom att till exempel ange författare och publikationsår för referensen. Den som utsetts till "administratör" för referenserna ansvarar sen för att lägga in de referenserna från sitt EndNote-bibliotek i texten.

Om du behöver dela ett Word-dokument med en kollega eller handledare för att få feedback så rekommenderar vi att du delar en kopia av dokumentet som har konverterats till "Plain text" (se s. 36 i guiden). Det går inte att koppla på EndNote-formatteringen när du väl har konverterat dokumentet till "plain text" och de förslag på ändringar som du får behöver du göra manuellt i din originalversion av dokumentet som har EndNote-koppling. Det går alltså inte att använda "Spåra ändringar" i ett Word-dokument med EndNote-koppling.

ZOTERO

Zotero är ett gratis referenshanteringsprogram vilket innebär att du kan använda det även efter att du har slutat på högskolan.

Guide ladda ner Zotero till egen dator , 229 kB.

Kompletterande guide för nedladdning till Mac , 135 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2023