Våld i nära relationer

Våld i nära relationer innebär ett stort fysiskt och psykiskt lidande för den som utsätts. Såväl socialtjänst som andra organisationer behöver möta denna problematik med kompetent personal och adekvata insatser.

Se hela vårt kursutbud här

Kurser som även ges på Magisterprogrammet

Att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta vuxna, 7,5 hp  - Vt 2023

Att utreda, bedöma och behandla våldsutövande vuxna, 7,5 hp - Ht 2022

Att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta barn och barn som upplevt våld, 7,5 hp - Vt 2023

Magisterprogrammet med fördjupningsområdet våld i nära relationer startar varje vårtermin med sista ansökningsdag 15 oktober året innan. Läs mer om magisterprogrammet i sin helhet här.


Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer
I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Läs mer här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022