Våld i nära relationer

Våld i nära relationer innebär ett stort fysiskt och psykiskt lidande för den som utsätts. Såväl socialtjänst som andra organisationer behöver möta denna problematik med kompetent personal och adekvata insatser.

För frågor om utbildningarna nedan kontakta studierektor Lisa Lundberg, lisa.lundberg@mchs.se,
070-498 60 98

Se alla vår utbildningar här >>

Magisterprogam i socialt arbete med fördjupningsområdet våld i nära relationer
Magisterprogrammet startar varje vårtermin med sista ansökningsdag 15 oktober året innan. Läs mer om magisterprogrammet i sin helhet här.

Sivin - Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer
I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöker vi hur de olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Läs mer här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2024