Juridik och lagstiftning

Oavsett om en verksamhet bedrivs i offentlig-, privat - eller idéburen regi är ett helt centralt kunskapsområde den lagstiftning som ligger till grund för och styr arbetet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2024