Magisterprogram i socialt arbete med fördjupnings­området våld i nära relationer

Magisterprogrammet i socialt arbete vänder sig till dig med socionomexamen eller dig som redan yrkesverksam med särskilt intresse för att skaffa dig specialkompetens inom området våld i nära relationer. Genom magisterprogrammet får du möjlighet ta del av den senaste forskningen inom området och genomgå forskningsförberedande kurser i vetenskapliga metoder och teorier i socialt arbete.

Magisterprogrammet omfattar en kurs i det sociala arbetets historia och samtida utmaningar (7,5 hp) samt forskningsförberedande kurser i teorier, vetenskapliga metoder och examensarbete (30hp). Programmet omfattar även kurser som ger fördjupade kunskaper inom området våld i nära relationer. Sådana kurser är: Att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta vuxna (7,5 hp), Att utreda, bedöma och behandla våldsutövande vuxna (7,5 hp), Att utreda, bedöma och behandla våldsutsatta barn och barn som upplevt våld (7,5 hp).

Studierna bedrivs på halvfart och undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, individuella reflektionsövningar och handledning. Undervisningen är webbaserad och sker på distans.

Behörighet/förkunskapskrav

För antagning till magisterprogrammet i socialt arbete med fördjupningsområdet våld i nära relationer krävs en socionomexamen eller kandidatexamen från högskola (180 hp) varav minst 90 hp i socialt arbete eller motsvarande.

Utbildningsplan och kursplaner

 

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

FNs globala mål: God hälsa och välbefinnandeFNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Jämställdhet

Fakta om utbildningen

Typ av utbildning: Program
Antal HP: 60
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: Socialt arbete
Studietakt: 50%
Utbildningsstart: VT24
Ort: Webbaserad distansutbildning
Språk: Svenska
Första ansökningsdag: 15 september 2023
Sista ansökningsdag: 16 oktober 2023

När du går magisterprogrammet i socialt arbete krävs nedanstående förutsättningar för att du ska kunna studera på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och delta vid digitala examinationer. Har du ytterligare frågor kan du alltid kontakta den som är programansvarig vid din institution.

Rätt hård- och mjukvara för dina studier

Under studierna är det viktigt att din dator lever upp till nedanstående kriterier, eftersom den då har förutsättningar att komma åt de program du behöver, till exempel vid examinationer och när du ska nyttja bibliotekets databaser. OBS! Chromebooks fungerar inte med högskolans digitala examinationsverktyg.

Datortyp som rekommenderas är bärbar dator med möjlighet att koppla in extern skärm (HDMI), inte surfplatta.

  • Internminne: Helst 8GB eller mer, men 4GB fungerar.
  • Hårddisk: Inget specifikt krav, men 128 GB eller större rekommenderas.
  • Operativsystem: Windows 10 eller senare, Mac OS 10.15 (Catalina) eller senare

Digital närvaro i utbildningen

En distansutbildning innefattar nätbaserad kommunikation där lärplattformen itslearning och e-mötessystemen Zoom eller Teams är naturliga delar i utbildningen. Vanligtvis genomförs nätbaserade möten, med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras via nätet. Vid direktsända föreläsningar och andra läraktiviteter ska deltagarna följa de anvisningar som ansvarig lärare ger om att till exempel ha kameran på.

Ansökan och antagning

Du ansöker via Antagning.se. Där finns även information om förkunskaper och grundläggande behörighet

Kontakt

För mer information om utbildningen kontakta ansvarig för utbildning på avancerad nivå Tina Lundberg eller handläggarna på utbildningsstöd.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024