DiVA för forskare

Allt som publiceras av forskare knutna till Marie Cederschiöld högskola ska registreras i DiVA. Det är den enskilde forskaren som ansvarar för att publikationer där denne står som upphovsperson registreras i DiVA. Även de publikationer som inte riktar sig direkt till forskarsamhället bör registreras, exempelvis debattartiklar och populärvetenskapliga framställningar.

Det är registreringarna i DiVA som ligger till grund för statistik rörande forskningsoutput i högskolans årsredovisning. Genom att registrera forskningspublikationer i DiVA genereras även publikationslistor på de enskilda forskarnas presentationssidor på mchs.se.

Att registrera i DiVA är ett viktigt sätt att kommunicera sin forskning på. Du hittar publikationer som registreras i DiVA i flera nationella och internationella databaser och söktjänster, till exempel Kungliga bibliotekets söktjänster SwePub, Libris och Uppsök, samt de internationella söktjänsterna BASE och OpenAire. Även sökmotorer som Google och Google Scholar hämtar uppgifter om publikationer i DiVA.

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ansvarar för Sveriges officiella statistik om universitet och högskolor. UKÄ hämtar information om forskningspublikationer från SwePub, som i sin tur hämtar information från lokala repositorier som DiVA.

Det korta svaret är: allt som du är upphovsperson till och som författats av dig som affilierad till Marie Cederschiöld högskola. Det gäller artiklar, konferensbidrag, rapporter, debattartiklar, bokkapitel, böcker… Och det gäller oavsett om du är ensam författare, en av flera författare, eller redaktör.

Undantag:

 • Din avhandling hanteras separat av en DiVA-administratör, men eventuella ingående artiklar behöver registreras var för sig.
 • Rapporter som publiceras i högskolans arbetsrapportserie hanteras separat av en DiVA-administratör. Information för dig som vill publicera i arbetsrapportserien finns tillgänglig för högskolans anställda på Insidan » Forska » Publicera din forskning.

Om du är nyanställd på högskolan och har publicerat vid ett annat lärosäte tidigare och vill att några av de publikationerna ska synas på din presentationssida så kan du meddela högskolans DiVA-administratörer. Publikationer som är gjorda då man varit affilierad till ett annat lärosäte kommer självklart inte med i eventuella publikationsanalyser som görs vid högskolan.

Följ manualerna nedan. De bygger på nationell DiVA-praxis som beskriver mer ingående vad DiVA-registreringar ska innehålla. Kontakta bibliotekets DiVA-administratörer på diva@mchs.se om du behöver hjälp.

 • Logga in via denna länk https://mchs.diva-portal.org/dream/login.jsf med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 • Du kan alltid spara din registrering som utkast genom att klicka på “Avbryt/Spara utkast” och välja “Spara utkast”. Påbörjade registreringar hittar du under ”Lägg till publikation / Ladda upp filer” » “Mina utkast”.
 • Ett frågetecken ? i registreringsformuläret i DiVA visar att det finns en hjälptext. Håll muspekaren över frågetecknet så får du en hjälptext för det fältet.
 • När du har registrerat din publikation blir den synlig i DiVA och på din presentationssida inom ett par minuter. Registreringen granskas inom ett par vardagar av en bibliotekarie, och efter det syns även eventuella bifogade fulltextfiler i DiVA-posten.
 • Material som registreras måste vara publicerat och kunna beläggas. Undantaget är artiklar i sammanläggningsavhandlingar där även artiklar med annan publiceringsstatus ska registreras.
 • Om den publikation du har registrerat inte finns fritt tillgänglig på internet behöver du skicka en kopia till bibliotekets DiVA-adminstratör. Det kan du göra via mail till diva@mchs.se eller med internposten (skriv “biblioteket/diva” på kuvertet).

Undersök om publikationen redan är registrerad i DiVA:

 • Sök i MCHSs DiVA-portal. Om publikationen finns i MCHSs DiVA: kontrollera att posten stämmer. Vill du ändra eller komplettera i en tidigare registrering? Skicka ett mail med ämnet "Ändring i DiVA" till diva@mchs.se och beskriv vad som ska ändras.
 • Sök i nationella DiVA-portalen. Om publikationen finns i ett annat lärosätes DiVA kan du importera den till MCHSs DiVA.

Är publikationen "In Press", "kommande", "ahead of print" eller dylikt?

 • Ja » Har du fått en DOI-länk så kan du fortsätta med registreringen, annars vänta med att registrera den i DiVA tills den är publicerad (undantaget är artiklar i sammanläggningsavhandlingar där även artiklar med annan publiceringsstatus ska registreras). För att importera publikationen med DOI-länken: följ instruktionen Importera publikation till DiVA , 384 kB..
 • Nej, den är publicerad » Fortsätt registreringen.

Finns publikationen med i Pubmed eller kan du ladda ner en RIS-fil eller liknande från förlagets webbsida?

 1. Tillåter förlaget att du laddar upp publikationen i DiVA?
  • Nej » Registrera publikationen i DiVA utan att ladda upp den.
  • Ja » Gå till punkt 2.
 2. Ta reda på vilken version du får ladda upp i DiVA på något av följande sätt: ·
  • Kontrollera ingånget avtal
  • Se förlagets webbplats
  • Kontakta redaktören
  • Se Sherpa Romeo
  • Kontakta biblioteket om du behöver hjälp
 3. Vissa förlag tillåter uppladdning i DiVA först efter en tids fördröjning, så kallat embargo. Har förlaget något embargo?
  • Ja » Ange datum för embargo vid uppladdning i DiVA. Fortsätt till punkt 4.
  • Nej » Fortsätt till punkt 4.
 4. Ladda upp den version som förlaget tillåter i DiVA. Biblioteket kompletterar med ett försättsblad som talar om att det handlar om parallellpublicering och där information om värdpublikation och artikelversion framgår.

Klicka här för att läsa mer om parallellpublicering och annan open access-publicering

registreringsmanual steg-för-steg

Välj instruktion nedan utifrån publikationstyp

 

I denna kategori registrerar du:

 • vetenskapliga artiklar i tidskrifter
 • artiklar i dagstidningar
 • meeting abstracts som publicerats i tidskrift (om publicerat i proceedings, book of abstracts eller liknande, se Konferensbidrag)
 • editorial/inledningar som du skrivit i egenskap av redaktör för en tidskrift

Registrera

Tänk på att uppgifterna som registreras ska stämma överens med vad som står i originalpublikationen. Nedan presenteras de fält i registreringsformuläret som vi använder vid MCHS. Det finns fler fält än så i formuläret. Alla fält beskrivs i nationella DiVA-praxis.

Många artiklar kan importeras istället för att registreras manuellt, se guiden för att importera publikation till DiVA.

 1. Logga in i DiVA med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 2. Klicka på "Lägg till publikation / Ladda upp filer". Välj publikationstyp "Artikel i tidskrift".
 3. Underkategori. Välj underkategori om det är relevant.
  - Vetenskaplig artikel i tidskrift - välj ingen underkategori
  - Errata / Correction - välj ingen underkategori
  - Sammanfattning av material som har presenterats på ett symposium eller en konferens som publicerats i tidskrift - välj Meeting Abstract
  - Inledningar / editorial som du skrivit som redaktör för en tidskrift - välj Editorial material
  - Brev från läsare till tidskriftsredaktör - välj Letter
  - Artikel i dagstidning - välj Dagstidning
 4. Författare. Namn ska anges som det står i publikationen. För verksamhetens forskare skrivs dock hela förnamnen in. Ange alla upphovspersoner i den ordning och med den organisationstillhörighet som de uppges i publikationen. Ange eventuell annan affiliering under "Annan organisation". Separera flera affilieringar med semikolon. Ange alltid den affiliering som står i publikationen, även när registreringen görs retroaktivt, gäller även avslutade/upphörda enheter. Klicka på "Ytterligare författare" för att lägga till fler författare.
 5. Titel. Ange titel på det språk som titeln är uppgiven i publikationen. Om det finns en undertitel anges den i fältet "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. För "Språk", välj det språk som publikationen är skriven på.
 6. Typ av innehåll. Ange publikationens nivå av granskning och målgrupp.
  - Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för presentation och/eller publicering.
  - Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.
  - Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär eller annat material som riktar sig mot allmänheten.
 7. Status. Endast "Published" och "E-pub ahead of print" ska registreras och då endast om en fungerande DOI-länk finns. Övriga status används endast för artiklar som ingår i en sammanläggningsavhandling.
 8. Ingår i tidskrift. Välj vilken tidskrift artikeln är publicerad i. Finns inte tidskriften med i listan, skriv in tidskriftens titel och ISSN under Annan tidskrift.
 9. Konferens. Anges för meeting abstracts som publicerats i tidskrift. Ange fullständiga uppgifter om konferensen (namn, ort, land, datum).
 10. Övriga uppgifter. Ange uppgift om publiceringsår, volym, nummer, artikel-id, och sidor, om det är relevant. Om artikel-id finns anges inte uppgift om sidor.
 11. Identifikatorer. Fyll i DOI om det finns. Skriv in det så att det börjar med 10.xxx... Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig att läsa via länken. Det DOI-nummer du anger i DiVA blir en klickbar länk direkt till publikationen där den publicerats.
  - Om DOI inte finns kan en länk läggas till i fältet "URL", skriv en kort länktext i fältet "Benämning på URL". Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig för alla från länken.
 12. Nationell ämneskategori. Välj ämneskategori på nivå 2 eller 3 (inte på huvudnivå). Flera ämneskategorier kan kombineras så att det passar publikationens innehåll.
 13. Forskningsämne. Välj forskningsämne om det är relevant.
 14. Ingår i projekt. Om publikationen har publicerats inom ramen för ett forskningsprojekt kan du knyta publikationen till projektet. Observera att detta är under utveckling och att alla projekt inte finns i DiVA - Klicka här för att se alla MCHS-projekt som finns i DiVA nu. Om projektet inte finns i DiVA än kan du skriva in projektnamnet som fritext under Ingår i annat projekt.
 15. Nyckelord. Skriv in nyckelorden som de står i publikationen. Nyckelord inleds med versal och separeras med kommatecken. Om nyckelord fylls i måste "Språk" uppges.
 16. Abstract. Skriv in abstract som det står i publikationen. Om abstract fylls i måste "Språk" uppges.
 17. Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt. Klicka på knappen "Välj forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt" om du vill lägga till information om finansiär. När du har valt finansiär kan du även lägga till projektnummer.
 18. Klicka på knappen "Fortsätt".
 19. Ladda upp fil/parallellpublicera. De flesta vetenskapliga tidskrifter/förlag tillåter att du parallellpublicerar en kopia av din artikel i ett öppet arkiv - open access. Längre upp på denna sida finns mer information om parallellpublicering. Kontrollera förlagets policy i Sherpa Romeo och läs mer i DiVAs registreringsformulär om vilken version du eventuellt kan göra tillgänglig.
 20. Kontrollera att allt stämmer, och klicka på "Skicka in".
 21. Registreringen kommer att granskas av en DiVA-administratör. Maila diva@mchs.se om du har några frågor.

I denna kategori registrerar du forskningsöversikter, eller så kallade review-artiklar.

Registrera

Tänk på att uppgifterna som registreras ska stämma överens med vad som står i originalpublikationen. Nedan presenteras de fält i registreringsformuläret som vi använder vid MCHS. Det finns fler fält än så i formuläret. Alla fält beskrivs i nationella DiVA-praxis.

 1. Logga in i DiVA med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 2. Klicka på "Lägg till publikation / Ladda upp filer". Välj publikationstyp "Artikel, forskningsöversikt".
 3. Författare. Namn ska anges som det står i publikationen. För verksamhetens forskare skrivs dock hela förnamnen in. Ange alla upphovspersoner i den ordning och med den organisationstillhörighet som de uppges i publikationen. Ange eventuell annan affiliering under "Annan organisation". Separera flera affilieringar med semikolon. Ange alltid den affiliering som står i publikationen, även när registreringen görs retroaktivt, gäller även avslutade/upphörda enheter. Klicka på "Ytterligare författare" för att lägga till fler författare.
 4. Titel. Ange titel på det språk som titeln är uppgiven i publikationen. Om det finns en undertitel anges den i fältet "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. För "Språk", välj det språk som publikationen är skriven på.
 5. Typ av innehåll. Ange publikationens nivå av granskning och målgrupp.
  - Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för presentation och/eller publicering.
  - Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.
  - Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär eller annat material som riktar sig mot allmänheten.
 6. Status. Endast "Published" och "E-pub ahead of print" ska registreras och då endast om en fungerande DOI-länk finns. Övriga status används endast för artiklar som ingår i en sammanläggningsavhandling.
 7. Ingår i tidskrift. Välj vilken tidskrift artikeln är publicerad i. Finns inte tidskriften med i listan, skriv in tidskriftens titel och ISSN under Annan tidskrift.
 8. Konferens. Anges för meeting abstracts som publicerats i tidskrift. Ange fullständiga uppgifter om konferensen (namn, ort, land, datum).
 9. Övriga uppgifter. Ange uppgift om publiceringsår, volym, nummer, artikel-id, och sidor, om det är relevant. Om artikel-id finns anges inte uppgift om sidor.
 10. Identifikatorer. Fyll i DOI om det finns. Skriv in det så att det börjar med 10.xxx... Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig att läsa via länken. Det DOI-nummer du anger i DiVA blir en klickbar länk direkt till publikationen där den publicerats.
  - Om DOI inte finns kan en länk läggas till i fältet "URL", skriv en kort länktext i fältet "Benämning på URL". Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig för alla från länken.
 11. Nationell ämneskategori. Välj ämneskategori på nivå 2 eller 3 (inte på huvudnivå). Flera ämneskategorier kan kombineras så att det passar publikationens innehåll.
 12. Forskningsämne. Välj forskningsämne om det är relevant.
 13. Ingår i projekt. Om publikationen har publicerats inom ramen för ett forskningsprojekt kan du knyta publikationen till projektet. Observera att detta är under utveckling och att alla projekt inte finns i DiVA - Klicka här för att se alla MCHS-projekt som finns i DiVA nu. Om projektet inte finns i DiVA än kan du skriva in projektnamnet som fritext under Ingår i annat projekt.
 14. Nyckelord. Skriv in nyckelorden som de står i publikationen. Nyckelord inleds med versal och separeras med kommatecken. Om nyckelord fylls i måste "Språk" uppges.
 15. Abstract. Skriv in abstract som det står i publikationen. Om abstract fylls i måste "Språk" uppges.
 16. Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt. Klicka på knappen "Välj forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt" om du vill lägga till information om finansiär. När du har valt finansiär kan du även lägga till projektnummer.
 17. Klicka på knappen "Fortsätt".
 18. Ladda upp fil/parallellpublicera. De flesta vetenskapliga tidskrifter/förlag tillåter att du parallellpublicerar en kopia av din artikel i ett öppet arkiv - open access. Längre upp på denna sida finns mer information om parallellpublicering. Kontrollera förlagets policy i Sherpa Romeo och läs mer i DiVAs registreringsformulär om vilken version du eventuellt kan göra tillgänglig.
 19. Kontrollera att allt stämmer, och klicka på "Skicka in".
 20. Registreringen kommer att granskas av en DiVA-administratör. Maila diva@mchs.se om du har några frågor.

I denna kategori registrerar du recensioner av böcker, programvara eller liknande som publicerats i tidskrift eller dagstidning.

Registrera

Tänk på att uppgifterna som registreras ska stämma överens med vad som står i originalpublikationen. Nedan presenteras de fält i registreringsformuläret som vi använder vid MCHS. Det finns fler fält än så i formuläret. Alla fält beskrivs i nationella DiVA-praxis.

 1. Logga in i DiVA med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 2. Klicka på "Lägg till publikation / Ladda upp filer". Välj publikationstyp "Artikel, recension".
 3. Författare. Namn ska anges som det står i publikationen. För verksamhetens forskare skrivs dock hela förnamnen in. Ange alla upphovspersoner i den ordning och med den organisationstillhörighet som de uppges i publikationen. Ange eventuell annan affiliering under "Annan organisation". Separera flera affilieringar med semikolon. Ange alltid den affiliering som står i publikationen, även när registreringen görs retroaktivt, gäller även avslutade/upphörda enheter. Klicka på "Ytterligare författare" för att lägga till fler författare.
 4. Titel. Ange titel på det språk som titeln är uppgiven i publikationen. Om det finns en undertitel anges den i fältet "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. För "Språk", välj det språk som publikationen är skriven på.
 5. Typ av innehåll. Ange publikationens nivå av granskning och målgrupp.
  - Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för presentation och/eller publicering.
  - Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.
  - Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär eller annat material som riktar sig mot allmänheten.
 6. Status. Endast "Published" och "E-pub ahead of print" ska registreras och då endast om en fungerande DOI-länk finns. Övriga status används endast för artiklar som ingår i en sammanläggningsavhandling.
 7. Ingår i tidskrift. Välj vilken tidskrift artikeln är publicerad i. Finns inte tidskriften med i listan, skriv in tidskriftens titel och ISSN under Annan tidskrift.
 8. Övriga uppgifter. Ange uppgift om publiceringsår, volym, nummer, artikel-id, och sidor, om det är relevant. Om artikel-id finns anges inte uppgift om sidor.
 9. Identifikatorer. Fyll i DOI om det finns. Skriv in det så att det börjar med 10.xxx... Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig att läsa via länken. Det DOI-nummer du anger i DiVA blir en klickbar länk direkt till publikationen där den publicerats.
  - Om DOI inte finns kan en länk läggas till i fältet "URL", skriv en kort länktext i fältet "Benämning på URL". Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig för alla från länken.
 10. Nationell ämneskategori. Välj ämneskategori på nivå 2 eller 3 (inte på huvudnivå). Flera ämneskategorier kan kombineras så att det passar publikationens innehåll.
 11. Forskningsämne. Välj forskningsämne om det är relevant.
 12. Nyckelord. Skriv in nyckelorden som de står i publikationen. Nyckelord inleds med versal och separeras med kommatecken. Om nyckelord fylls i måste "Språk" uppges.
 13. Abstract. Skriv in abstract som det står i publikationen. Om abstract fylls i måste "Språk" uppges.
 14. Klicka på knappen "Fortsätt".
 15. Ladda upp fil/parallellpublicera. De flesta vetenskapliga tidskrifter/förlag tillåter att du parallellpublicerar en kopia av din artikel i ett öppet arkiv - open access. Längre upp på denna sida finns mer information om parallellpublicering. Kontrollera förlagets policy i Sherpa Romeo och läs mer i DiVAs registreringsformulär om vilken version du eventuellt kan göra tillgänglig.
 16. Kontrollera att allt stämmer, och klicka på "Skicka in".
 17. Registreringen kommer att granskas av en DiVA-administratör. Maila diva@mchs.se om du har några frågor.

 I denna kategori registrerar du en publicerad monografi, det vill säga en sammanhängande bok.

Registrera

Tänk på att uppgifterna som registreras ska stämma överens med vad som står i originalpublikationen. Nedan presenteras de fält i registreringsformuläret som vi använder vid MCHS. Det finns fler fält än så i formuläret. Alla fält beskrivs i nationella DiVA-praxis.

 1. Logga in i DiVA med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 2. Klicka på "Lägg till publikation / Ladda upp filer". Välj publikationstyp "Bok".
 3. Författare. Namn ska anges som det står i publikationen. För verksamhetens forskare skrivs dock hela förnamnen in. Ange alla upphovspersoner i den ordning och med den organisationstillhörighet som de uppges i publikationen. Ange eventuell annan affiliering under "Annan organisation". Separera flera affilieringar med semikolon. Ange alltid den affiliering som står i publikationen, även när registreringen görs retroaktivt, gäller även avslutade/upphörda enheter. Klicka på "Ytterligare författare" för att lägga till fler författare.
 4. Titel. Ange titel på det språk som titeln är uppgiven i publikationen. Om det finns en undertitel anges den i fältet "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. För "Språk", välj det språk som publikationen är skriven på.
 5. Typ av innehåll. Ange publikationens nivå av granskning och målgrupp.
  - Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för presentation och/eller publicering.
  - Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.
  - Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär eller annat material som riktar sig mot allmänheten.
 6. Övriga uppgifter. Ange uppgift om publiceringsår och antal sidor. Publiceringsår står oftast på titelbladet i boken. Om uppgift finns så kan du även fylla i Upplaga.
 7. Annan serie. Om publikationen ingår i en serie ska det anges här. Ange även "Nr i serien" och "ISSN".
 8. Utgivare. Ange uppgift om utgivare (förlag) och ort. Sök antingen fram från befintlig lista eller fyll i fältet Annat förlag.
 9. Identifikatorer. Skriv in ISBN. ISBN är en identifierare för framför allt böcker och brukar finnas på bokens baksida och/eller någon av de första sidorna i boken. Fyll i DOI om det finns för boken. Skriv in DOI så att det börjar med 10.xxx... Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig att läsa via länken. Det DOI-nummer du anger i DiVA blir en klickbar länk direkt till publikationen där den publicerats.
 10. Nationell ämneskategori. Välj ämneskategori på nivå 2 eller 3 (inte på huvudnivå). Flera ämneskategorier kan kombineras så att det passar publikationens innehåll.
 11. Forskningsämne. Välj forskningsämne om det är relevant.
 12. Ingår i projekt. Om publikationen har publicerats inom ramen för ett forskningsprojekt kan du knyta publikationen till projektet. Observera att detta är under utveckling och att alla projekt inte finns i DiVA - Klicka här för att se alla MCHS-projekt som finns i DiVA nu. Om projektet inte finns i DiVA än kan du skriva in projektnamnet som fritext under Ingår i annat projekt.
 13. Nyckelord. Skriv in nyckelorden som de står i publikationen. Nyckelord inleds med versal och separeras med kommatecken. Om nyckelord fylls i måste "Språk" uppges.
 14. Abstract. Skriv in abstract (sammanfattning, baksidestext) som det står i publikationen. Om abstract fylls i måste "Språk" uppges.
 15. Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt. Klicka på knappen "Välj forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt" om du vill lägga till information om finansiär. När du har valt finansiär kan du även lägga till projektnummer.
 16. Klicka på knappen "Fortsätt".
 17. Ladda upp fil/parallellpublicera. De flesta vetenskapliga tidskrifter/förlag tillåter att du parallellpublicerar en kopia av din artikel i ett öppet arkiv - open access. Längre upp på denna sida finns mer information om parallellpublicering. Kontrollera förlagets policy i Sherpa Romeo och läs mer i DiVAs registreringsformulär om vilken version du eventuellt kan göra tillgänglig.
 18. Kontrollera att allt stämmer, och klicka på "Skicka in".
 19. Registreringen kommer att granskas av en DiVA-administratör. Maila diva@mchs.se om du har några frågor.

 I denna kategori registrerar du kapitel, det vill säga en del av en publicerad antologi (bok/rapport). Om eget redaktörskap för ett samlingsverk, se Samlingsverk (redaktörskap).

Registrera

Tänk på att uppgifterna som registreras ska stämma överens med vad som står i originalpublikationen. Nedan presenteras de fält i registreringsformuläret som vi använder vid MCHS. Det finns fler fält än så i formuläret. Alla fält beskrivs i nationella DiVA-praxis.

 1. Logga in i DiVA med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 2. Klicka på "Lägg till publikation / Ladda upp filer". Välj publikationstyp "Kapitel i bok, del av antologi".
 3. Författare. Namn ska anges som det står i publikationen. För verksamhetens forskare skrivs dock hela förnamnen in. Ange alla upphovspersoner i den ordning och med den organisationstillhörighet som de uppges i publikationen. Ange eventuell annan affiliering under "Annan organisation". Separera flera affilieringar med semikolon. Ange alltid den affiliering som står i publikationen, även när registreringen görs retroaktivt, gäller även avslutade/upphörda enheter. Klicka på "Ytterligare författare" för att lägga till fler författare.
 4. Titel. Ange titel på det språk som titeln är uppgiven i publikationen. Om det finns en undertitel anges den i fältet "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. För "Språk", välj det språk som publikationen är skriven på.
 5. Typ av innehåll. Ange publikationens nivå av granskning och målgrupp.
  - Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för presentation och/eller publicering.
  - Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.
  - Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär eller annat material som riktar sig mot allmänheten.
 6. Ingår i bok. Skriv in titeln på den som bok som kapitlet återfinns i samt namn på bokens redaktörer. Flera redaktörer separeras med semikolon.
 7. Övriga uppgifter. Ange uppgift om publiceringsår och antal sidor. Publiceringsår står oftast på titelbladet i boken. Om uppgift finns så kan du även fylla i Upplaga.
 8. Utgivare. Ange uppgift om utgivare (förlag) och ort. Sök antingen fram från befintlig lista eller fyll i fältet Annat förlag.
 9. Identifikatorer. Skriv in ISBN. ISBN är en identifierare för framför allt böcker och brukar finnas på bokens baksida och/eller någon av de första sidorna i boken. Fyll i DOI om det finns för boken. Skriv in DOI så att det börjar med 10.xxx... Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig att läsa via länken. Det DOI-nummer du anger i DiVA blir en klickbar länk direkt till publikationen där den publicerats.
 10. Nationell ämneskategori. Välj ämneskategori på nivå 2 eller 3 (inte på huvudnivå). Flera ämneskategorier kan kombineras så att det passar publikationens innehåll.
 11. Forskningsämne. Välj forskningsämne om det är relevant.
 12. Ingår i projekt. Om publikationen har publicerats inom ramen för ett forskningsprojekt kan du knyta publikationen till projektet. Observera att detta är under utveckling och att alla projekt inte finns i DiVA - Klicka här för att se alla MCHS-projekt som finns i DiVA nu. Om projektet inte finns i DiVA än kan du skriva in projektnamnet som fritext under Ingår i annat projekt.
 13. Nyckelord. Skriv in nyckelorden som de står i publikationen. Nyckelord inleds med versal och separeras med kommatecken. Om nyckelord fylls i måste "Språk" uppges.
 14. Abstract. Skriv in abstract som det står i publikationen. Om abstract fylls i måste "Språk" uppges.
 15. Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt. Klicka på knappen "Välj forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt" om du vill lägga till information om finansiär. När du har valt finansiär kan du även lägga till projektnummer.
 16. Klicka på knappen "Fortsätt".
 17. Ladda upp fil/parallellpublicera. De flesta vetenskapliga tidskrifter/förlag tillåter att du parallellpublicerar en kopia av din artikel i ett öppet arkiv - open access. Längre upp på denna sida finns mer information om parallellpublicering. Kontrollera förlagets policy i Sherpa Romeo och läs mer i DiVAs registreringsformulär om vilken version du eventuellt kan göra tillgänglig.
 18. Kontrollera att allt stämmer, och klicka på "Skicka in".
 19. Registreringen kommer att granskas av en DiVA-administratör. Maila diva@mchs.se om du har några frågor.

I denna kategori registrerar du publicerade eller presenterade bidrag till konferens eller symposium, inklusive

 • Muntlig presentation med publicerat abstract
 • poster
 • enbart muntlig presentation
 • publicerat paper, det vill säga meeting abstracts som publicerats i proceedings eller konferensmeddelande (om publicerat i tidskrift, se Artikel i tidskrift)

Registrera

Tänk på att uppgifterna som registreras ska stämma överens med vad som står i originalpublikationen. Nedan presenteras de fält i registreringsformuläret som vi använder vid MCHS. Det finns fler fält än så i formuläret. Alla fält beskrivs i nationella DiVA-praxis.

 1. Logga in i DiVA med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 2. Klicka på "Lägg till publikation / Ladda upp filer". Välj publikationstyp "Konferensbidrag".
 3. Underkategori. En underkategori måste väljas.
  - Har du haft en muntlig presentation på en konferens: Om abstract publicerats i en proceeding, välj ”Muntlig presentation med publicerat abstract”.
  - Har du presenterat en poster, välj "Poster (med eller utan abstract)" som underkategori.
  - Har du haft en presentation på en konferens med ett textbidrag där texten har seminariebehandlats men inte publiceras i någon proceedings, välj "Enbart muntlig presentation" och förklara gärna i anmärkningsfältet längst ner i formuläret.
  - Har du publicerat ett konferensbidrag i konferensproceedings eller konferensmeddelande, välj ”Publicerat paper”. Bidraget eller värdpublikationen bör ha en beständig identifikator så som ISBN, ISSN eller DOI.
 4. Författare. Namn ska anges som det står i publikationen. För verksamhetens forskare skrivs dock hela förnamnen in. Ange alla upphovspersoner i den ordning och med den organisationstillhörighet som de uppges i publikationen. Ange eventuell annan affiliering under "Annan organisation". Separera flera affilieringar med semikolon. Ange alltid den affiliering som står i publikationen, även när registreringen görs retroaktivt, gäller även avslutade/upphörda enheter. Klicka på "Ytterligare författare" för att lägga till fler författare.
 5. Titel. Ange titel på det språk som titeln är uppgiven i publikationen. Om det finns en undertitel anges den i fältet "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. För "Språk", välj det språk som publikationen är skriven på.
 6. Typ av innehåll. Ange publikationens nivå av granskning och målgrupp.
  - Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för presentation och/eller publicering.
  - Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.
  - Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär eller annat material som riktar sig mot allmänheten.
 7. Ingår i konferensmeddelande, proceeding. Om texten är publicerad i en proceeding (tryckt eller digitalt) uppger du dess Huvudtitel, eventuell Undertitel, samt redaktör(er). I fältet Konferens anger du fullständiga uppgifter om konferensen (namn, ort, land, datum).
 8. Övriga uppgifter. Ange uppgift om publiceringsår, volym, nummer, artikel-id, och sidor, om det är relevant. Om artikel-id finns anges inte uppgift om sidor.
 9. Annan serie. Om publikationen ingår i en serie ska det anges här. Ange även "Nr i serien" och "ISSN".
 10. Identifikatorer. Fyll i DOI om det finns. Skriv in det så att det börjar med 10.xxx... Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig att läsa via länken. Det DOI-nummer du anger i DiVA blir en klickbar länk direkt till publikationen där den publicerats.
  - Om DOI inte finns kan en länk läggas till i fältet "URL", skriv en kort länktext i fältet "Benämning på URL". Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig för alla från länken.
 11. Nationell ämneskategori. Välj ämneskategori på nivå 2 eller 3 (inte på huvudnivå). Flera ämneskategorier kan kombineras så att det passar publikationens innehåll.
 12. Forskningsämne. Välj forskningsämne om det är relevant.
 13. Ingår i projekt. Om publikationen har publicerats inom ramen för ett forskningsprojekt kan du knyta publikationen till projektet. Observera att detta är under utveckling och att alla projekt inte finns i DiVA - Klicka här för att se alla MCHS-projekt som finns i DiVA nu. Om projektet inte finns i DiVA än kan du skriva in projektnamnet som fritext under Ingår i annat projekt.
 14. Nyckelord. Skriv in nyckelorden som de står i publikationen. Nyckelord inleds med versal och separeras med kommatecken. Om nyckelord fylls i måste "Språk" uppges.
 15. Abstract. Skriv in abstract som det står i publikationen. Om abstract fylls i måste "Språk" uppges.
 16. Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt. Klicka på knappen "Välj forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt" om du vill lägga till information om finansiär. När du har valt finansiär kan du även lägga till projektnummer.
 17. Klicka på knappen "Fortsätt".
 18. Ladda upp fil/parallellpublicera. De flesta vetenskapliga tidskrifter/förlag tillåter att du parallellpublicerar en kopia av din artikel i ett öppet arkiv - open access. Längre upp på denna sida finns mer information om parallellpublicering. Kontrollera förlagets policy i Sherpa Romeo och läs mer i DiVAs registreringsformulär om vilken version du eventuellt kan göra tillgänglig.
 19. Kontrollera att allt stämmer, och klicka på "Skicka in".
 20. Registreringen kommer att granskas av en DiVA-administratör. Maila diva@mchs.se om du har några frågor.

I denna kategori registrerar du eget redaktörskap för konferensproceeding eller konferensmeddelande.

Registrera

Tänk på att uppgifterna som registreras ska stämma överens med vad som står i originalpublikationen. Nedan presenteras de fält i registreringsformuläret som vi använder vid MCHS. Det finns fler fält än så i formuläret. Alla fält beskrivs i nationella DiVA-praxis.

 1. Logga in i DiVA med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 2. Klicka på "Lägg till publikation / Ladda upp filer". Välj publikationstyp "Proceedings (redaktörskap)".
 3. Redaktör. Namn ska anges som det står i publikationen. För verksamhetens forskare skrivs dock hela förnamnen in. Ange alla upphovspersoner i den ordning och med den organisationstillhörighet som de uppges i publikationen. Ange eventuell annan affiliering under "Annan organisation". Separera flera affilieringar med semikolon. Ange alltid den affiliering som står i publikationen, även när registreringen görs retroaktivt, gäller även avslutade/upphörda enheter. Klicka på "Ytterligare redaktör" för att lägga till fler redaktörer.
 4. Titel. Ange titel på det språk som titeln är uppgiven i publikationen. Om det finns en undertitel anges den i fältet "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. För "Språk", välj det språk som publikationen är skriven på.
 5. Typ av innehåll. Ange publikationens nivå av granskning och målgrupp.
  - Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för presentation och/eller publicering.
  - Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.
  - Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär eller annat material som riktar sig mot allmänheten.
 6. Konferens. Ange fullständiga uppgifter om konferensen (namn, ort, land, datum).
 7. Övriga uppgifter. Ange uppgift om publiceringsår och antal sidor, om det är relevant.
 8. Annan serie. Om publikationen ingår i en serie ska det anges här. Ange även "Nr i serien" och "ISSN".
 9. Utgivare. Ange uppgift om utgivare (förlag) och ort. Sök antingen fram från befintlig lista eller fyll i fältet Annat förlag.
 10. Identifikatorer. Skriv in ISBN om det finns. ISBN är en identifierare för framför allt böcker och brukar finnas på bokens baksida och/eller någon av de första sidorna i boken.
  Fyll i DOI om det finns. Skriv in det så att det börjar med 10.xxx... Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig att läsa via länken. Det DOI-nummer du anger i DiVA blir en klickbar länk direkt till publikationen där den publicerats. Om DOI inte finns kan en länk läggas till i fältet "URL", skriv en kort länktext i fältet "Benämning på URL". Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig för alla från länken.
 11. Nationell ämneskategori. Välj ämneskategori på nivå 2 eller 3 (inte på huvudnivå). Flera ämneskategorier kan kombineras så att det passar publikationens innehåll.
 12. Forskningsämne. Välj forskningsämne om det är relevant.
 13. Ingår i projekt. Om publikationen har publicerats inom ramen för ett forskningsprojekt kan du knyta publikationen till projektet. Observera att detta är under utveckling och att alla projekt inte finns i DiVA - Klicka här för att se alla MCHS-projekt som finns i DiVA nu. Om projektet inte finns i DiVA än kan du skriva in projektnamnet som fritext under Ingår i annat projekt.
 14. Nyckelord. Skriv in nyckelorden som de står i publikationen. Nyckelord inleds med versal och separeras med kommatecken. Om nyckelord fylls i måste "Språk" uppges.
 15. Abstract. Skriv in abstract som det står i publikationen. Om abstract fylls i måste "Språk" uppges.
 16. Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt. Klicka på knappen "Välj forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt" om du vill lägga till information om finansiär. När du har valt finansiär kan du även lägga till projektnummer.
 17. Klicka på knappen "Fortsätt".
 18. Ladda upp fil/parallellpublicera. De flesta vetenskapliga tidskrifter/förlag tillåter att du parallellpublicerar en kopia av din artikel i ett öppet arkiv - open access. Längre upp på denna sida finns mer information om parallellpublicering. Kontrollera förlagets policy i Sherpa Romeo och läs mer i DiVAs registreringsformulär om vilken version du eventuellt kan göra tillgänglig.
 19. Kontrollera att allt stämmer, och klicka på "Skicka in".
 20. Registreringen kommer att granskas av en DiVA-administratör. Maila diva@mchs.se om du har några frågor.

I denna kategori registrerar du publikation som vanligtvis ingår i rapportserie, även fristående rapporter.

Rapporter som publiceras i högskolans arbetsrapportserie hanteras separat av en DiVA-administratör. Information för dig som vill publicera i arbetsrapportserien finns tillgänglig för högskolans anställda på Insidan » Forska » Publicera din forskning.

Registrera

Tänk på att uppgifterna som registreras ska stämma överens med vad som står i originalpublikationen. Nedan presenteras de fält i registreringsformuläret som vi använder vid MCHS. Det finns fler fält än så i formuläret. Alla fält beskrivs i nationella DiVA-praxis.

 1. Logga in i DiVA med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 2. Klicka på "Lägg till publikation / Ladda upp filer". Välj publikationstyp "Rapport".
 3. Författare. Namn ska anges som det står i publikationen. För verksamhetens forskare skrivs dock hela förnamnen in. Ange alla upphovspersoner i den ordning och med den organisationstillhörighet som de uppges i publikationen. Ange eventuell annan affiliering under "Annan organisation". Separera flera affilieringar med semikolon. Ange alltid den affiliering som står i publikationen, även när registreringen görs retroaktivt, gäller även avslutade/upphörda enheter. Klicka på "Ytterligare författare" för att lägga till fler författare.
 4. Titel. Ange titel på det språk som titeln är uppgiven i publikationen. Om det finns en undertitel anges den i fältet "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. För "Språk", välj det språk som publikationen är skriven på.
 5. Typ av innehåll. Ange publikationens nivå av granskning och målgrupp.
  - Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för presentation och/eller publicering.
  - Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.
  - Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär eller annat material som riktar sig mot allmänheten.
 6. Övriga uppgifter. Ange uppgift om publiceringsår, volym, nummer, artikel-id, och sidor, om det är relevant. Om artikel-id finns anges inte uppgift om sidor.
 7. Annan serie. Om publikationen ingår i en serie ska det anges här. Ange även "Nr i serien" och "ISSN".
 8. Utgivare. Ange uppgift om utgivare (förlag) och ort. Sök antingen fram från befintlig lista eller fyll i fältet Annat förlag.
 9. Identifikatorer. Fyll i DOI om det finns. Skriv in det så att det börjar med 10.xxx... Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig att läsa via länken. Det DOI-nummer du anger i DiVA blir en klickbar länk direkt till publikationen där den publicerats.
  - Om DOI inte finns kan en länk läggas till i fältet "URL", skriv en kort länktext i fältet "Benämning på URL". Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig för alla från länken.
 10. Nationell ämneskategori. Välj ämneskategori på nivå 2 eller 3 (inte på huvudnivå). Flera ämneskategorier kan kombineras så att det passar publikationens innehåll.
 11. Forskningsämne. Välj forskningsämne om det är relevant.
 12. Ingår i projekt. Om publikationen har publicerats inom ramen för ett forskningsprojekt kan du knyta publikationen till projektet. Observera att detta är under utveckling och att alla projekt inte finns i DiVA - Klicka här för att se alla MCHS-projekt som finns i DiVA nu. Om projektet inte finns i DiVA än kan du skriva in projektnamnet som fritext under Ingår i annat projekt.
 13. Nyckelord. Skriv in nyckelorden som de står i publikationen. Nyckelord inleds med versal och separeras med kommatecken. Om nyckelord fylls i måste "Språk" uppges.
 14. Abstract. Skriv in abstract som det står i publikationen. Om abstract fylls i måste "Språk" uppges.
 15. Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt. Klicka på knappen "Välj forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt" om du vill lägga till information om finansiär. När du har valt finansiär kan du även lägga till projektnummer.
 16. Klicka på knappen "Fortsätt".
 17. Ladda upp fil/parallellpublicera. De flesta vetenskapliga tidskrifter/förlag tillåter att du parallellpublicerar en kopia av din artikel i ett öppet arkiv - open access. Längre upp på denna sida finns mer information om parallellpublicering. Kontrollera förlagets policy i Sherpa Romeo och läs mer i DiVAs registreringsformulär om vilken version du eventuellt kan göra tillgänglig.
 18. Kontrollera att allt stämmer, och klicka på "Skicka in".
 19. Registreringen kommer att granskas av en DiVA-administratör. Maila diva@mchs.se om du har några frågor.

I denna kategori registrerar du redaktörskap för publikation där ett antal var för sig fristående verk utgivits tillsammans. De enskilda verken var för sig registreras som Kapitel i bok.

Registrera

Tänk på att uppgifterna som registreras ska stämma överens med vad som står i originalpublikationen. Nedan presenteras de fält i registreringsformuläret som vi använder vid MCHS. Det finns fler fält än så i formuläret. Alla fält beskrivs i nationella DiVA-praxis.

 1. Logga in i DiVA med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 2. Klicka på "Lägg till publikation / Ladda upp filer". Välj publikationstyp "Samlingsverk (redaktörskap)".
 3. Redaktör. Namn ska anges som det står i publikationen. För verksamhetens forskare skrivs dock hela förnamnen in. Ange alla upphovspersoner i den ordning och med den organisationstillhörighet som de uppges i publikationen. Ange eventuell annan affiliering under "Annan organisation". Separera flera affilieringar med semikolon. Ange alltid den affiliering som står i publikationen, även när registreringen görs retroaktivt, gäller även avslutade/upphörda enheter. Klicka på "Ytterligare redaktör" för att lägga till fler redaktörer.
 4. Titel. Ange titel på det språk som titeln är uppgiven i publikationen. Om det finns en undertitel anges den i fältet "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. För "Språk", välj det språk som publikationen är skriven på.
 5. Typ av innehåll. Ange publikationens nivå av granskning och målgrupp.
  - Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för presentation och/eller publicering.
  - Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.
  - Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär eller annat material som riktar sig mot allmänheten.
 6. Övriga uppgifter. Ange uppgift om publiceringsår, upplaga, och antal sidor, om det är relevant.
 7. Annan serie. Om publikationen ingår i en serie ska det anges här. Ange även "Nr i serien" och "ISSN".
 8. Utgivare. Ange uppgift om utgivare (förlag) och ort. Sök antingen fram från befintlig lista eller fyll i fältet Annat förlag.
 9. Identifikatorer. Skriv in ISBN om det finns. ISBN är en identifierare för framför allt böcker och brukar finnas på bokens baksida och/eller någon av de första sidorna i boken.
  Fyll i DOI om det finns. Skriv in det så att det börjar med 10.xxx... Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig att läsa via länken. Det DOI-nummer du anger i DiVA blir en klickbar länk direkt till publikationen där den publicerats. Om DOI inte finns kan en länk läggas till i fältet "URL", skriv en kort länktext i fältet "Benämning på URL". Kryssa för "Fri fulltext" om publikationen finns fritt tillgänglig för alla från länken.
 10. Nationell ämneskategori. Välj ämneskategori på nivå 2 eller 3 (inte på huvudnivå). Flera ämneskategorier kan kombineras så att det passar publikationens innehåll.
 11. Forskningsämne. Välj forskningsämne om det är relevant.
 12. Ingår i projekt. Om publikationen har publicerats inom ramen för ett forskningsprojekt kan du knyta publikationen till projektet. Observera att detta är under utveckling och att alla projekt inte finns i DiVA - Klicka här för att se alla MCHS-projekt som finns i DiVA nu. Om projektet inte finns i DiVA än kan du skriva in projektnamnet som fritext under Ingår i annat projekt.
 13. Nyckelord. Skriv in nyckelorden som de står i publikationen. Nyckelord inleds med versal och separeras med kommatecken. Om nyckelord fylls i måste "Språk" uppges.
 14. Abstract. Skriv in abstract som det står i publikationen. Om abstract fylls i måste "Språk" uppges.
 15. Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt. Klicka på knappen "Välj forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt" om du vill lägga till information om finansiär. När du har valt finansiär kan du även lägga till projektnummer.
 16. Klicka på knappen "Fortsätt".
 17. Ladda upp fil/parallellpublicera. De flesta vetenskapliga tidskrifter/förlag tillåter att du parallellpublicerar en kopia av din artikel i ett öppet arkiv - open access. Längre upp på denna sida finns mer information om parallellpublicering. Kontrollera förlagets policy i Sherpa Romeo och läs mer i DiVAs registreringsformulär om vilken version du eventuellt kan göra tillgänglig.
 18. Kontrollera att allt stämmer, och klicka på "Skicka in".
 19. Registreringen kommer att granskas av en DiVA-administratör. Maila diva@mchs.se om du har några frågor.

Denna kategori används bara om ingen annan kategori kan väljas. Gäller till exempel blogginlägg, poddar, video, kompendier, infoblad, nyhetsbrev etc.

Klicka här för att se fler exempel på vad som kan registreras som "Övrigt"

Registrera

Tänk på att uppgifterna som registreras ska stämma överens med vad som står i originalpublikationen. Nedan presenteras de fält i registreringsformuläret som vi använder vid MCHS. Det finns fler fält än så i formuläret. Alla fält beskrivs i nationella DiVA-praxis.

 1. Logga in i DiVA med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 2. Klicka på "Lägg till publikation / Ladda upp filer". Välj publikationstyp "Övrigt".
 3. Underkategori. Du behöver bara välja underkategori om du registrerar ett policydokument eller en utställningskatalog.
 4. Författare. Namn ska anges som det står i publikationen. För verksamhetens forskare skrivs dock hela förnamnen in. Ange alla upphovspersoner i den ordning och med den organisationstillhörighet som de uppges i publikationen. Ange eventuell annan affiliering under "Annan organisation". Separera flera affilieringar med semikolon. Ange alltid den affiliering som står i publikationen, även när registreringen görs retroaktivt, gäller även avslutade/upphörda enheter. Klicka på "Ytterligare författare" för att lägga till fler författare.
 5. Titel. Ange titel på det språk som titeln är uppgiven i publikationen. Om det finns en undertitel anges den i fältet "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för undertitel. Kolon och bindestreck tas bort. För "Språk", välj det språk som publikationen är skriven på.
 6. Typ av innehåll. Ange publikationens nivå av granskning och målgrupp.
  - Refereegranskat: publikationens vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och accepterats för presentation och/eller publicering.
  - Övrigt vetenskapligt: publikationens innehåll är av vetenskaplig karaktär och riktar sig mot vetenskapssamhället men har inte genomgått refereegranskning.
  - Övrigt (populärvetenskap, debatt, mm): publikationens innehåll är av populärvetenskaplig karaktär eller annat material som riktar sig mot allmänheten.
 7. Resurstyp. Välj i rullisten, om det finns något som passar för att beskriva registreringen.
 8. Övriga uppgifter. Ange uppgift om publiceringsår, och sidor om det är relevant.
 9. Annan serie. Om publikationen ingår i en serie ska det anges här. Ange även "Nr i serien" och "ISSN".
 10. Utgivare. Ange uppgift om utgivare (förlag) och ort om de tär relevant. Sök antingen fram från befintlig lista eller fyll i fältet Annat förlag.
 11. Identifikatorer. Om det finns en länk till publikationen kan du lägga länken i fältet "URL" och skriva en kort länktext i fältet "Benämning på URL".
 12. Nationell ämneskategori. Välj ämneskategori på nivå 2 eller 3 (inte på huvudnivå). Flera ämneskategorier kan kombineras så att det passar publikationens innehåll.
 13. Forskningsämne. Välj forskningsämne om det är relevant.
 14. Ingår i projekt. Om publikationen har publicerats inom ramen för ett forskningsprojekt kan du knyta publikationen till projektet. Observera att detta är under utveckling och att alla projekt inte finns i DiVA - Klicka här för att se alla MCHS-projekt som finns i DiVA nu. Om projektet inte finns i DiVA än kan du skriva in projektnamnet som fritext under Ingår i annat projekt.
 15. Nyckelord. Skriv in nyckelorden som de står i publikationen. Nyckelord inleds med versal och separeras med kommatecken. Om nyckelord fylls i måste "Språk" uppges.
 16. Abstract. Skriv in abstract som det står i publikationen. Om abstract fylls i måste "Språk" uppges.
 17. Forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt. Klicka på knappen "Välj forskningsfinansiärer och strategiska forskningsprojekt" om du vill lägga till information om finansiär. När du har valt finansiär kan du även lägga till projektnummer.
 18. Klicka på knappen "Fortsätt".
 19. Kontrollera att allt stämmer, och klicka på "Skicka in".
 20. Registreringen kommer att granskas av en DiVA-administratör. Maila diva@mchs.se om du har några frågor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 oktober 2023