DiVA för forskare

Vetenskapliga publikationer skrivna av forskare med anknytning till högskolan ska registreras i DiVA. Att registrera i DiVA är ett viktigt sätt att kommunicera sin forskning på. Registreringarna i DiVA ligger till grund för högskolans årsredovisning och Universitetskanslersämbetets officiella statistik om universitet och högskolor.

Det är den enskilde forskaren som ansvarar för att publikationer där denne står som upphovsperson registreras i DiVA. Även de publikationer som inte riktar sig direkt till forskarsamhället bör registreras, exempelvis debattartiklar och populärvetenskapliga framställningar.

Manualerna nedan bygger på nationell DiVA-praxis som beskriver mer ingående vad DiVA-registreringar ska innehålla. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta bibliotekets DiVA-administratör på diva@mchs.se.

 • Logga in via denna länk https://mchs.diva-portal.org/dream/login.jsf med samma uppgifter som du loggar in med på din jobbdator.
 • Du kan alltid spara din registrering som utkast genom att klicka på “Avbryt/Spara utkast” och välja “Spara utkast”. Påbörjade registreringar hittar du under ”Lägg till publikation / Ladda upp filer” » “Mina utkast”.
 • Ett frågetecken ? i registreringsformuläret i DiVA visar att det finns en hjälptext. Håll muspekaren över frågetecknet så får du en hjälptext för det fältet.
 • När du har registrerat din publikation blir den synlig i DiVA inom ett par minuter. Publikationen syns på din presentationssida inom ett par minuter om du har skrivit in till lokala användarid, i annat fall så fort en bibliotekarie granskat registreringen. Registreringen granskas inom ett par vardagar av en bibliotekarie, och efter det syns även eventuella bifogade fulltextfiler i DiVA-posten.
 • Material som registreras måste vara publicerat och kunna beläggas. Undantaget är artiklar i sammanläggningsavhandlingar där även artiklar med annan publiceringsstatus ska registreras. Om den publikation du har registrerat inte finns fritt tillgänglig på internet behöver du skicka en kopia till bibliotekets DiVA-adminstratör. Det kan du göra via mail till diva@mchs.se eller med internposten (skriv “biblioteket/diva” på kuvertet).

Undersök om publikationen redan är registrerad i DiVA:

 • Sök i MCHSs DiVA-portal. Om publikationen finns i MCHSs DiVA: kontrollera att posten stämmer. Vill du ändra eller komplettera i en tidigare registrering? Skicka ett mail med ämnet "Ändring i DiVA" till diva@mchs.se och beskriv vad som ska ändras.
 • Sök i nationella DiVA-portalen. Om publikationen finns i ett annat lärosätes DiVA kan du importera den till MCHSs DiVA (läs mer om import nedan).

Är publikationen "In Press", "kommande", "ahead of print" eller dylikt?

 • Ja » Har du fått en DOI-länk så kan du fortsätta med registreringen, annars vänta med att registrera den i DiVA tills den är publicerad (undantaget är artiklar i sammanläggningsavhandlingar där även artiklar med annan publiceringsstatus ska registreras). För att importera publikationen med DOI-länken: följ instruktionen Importera publikation till DiVA , 384 kB..
 • Nej, den är publicerad » Fortsätt registreringen.

Har din publikation en DOI, är den indexerad i PubMed, Web of Science, eller katalogiserad i Libris?

 • Ja » Fyll i uppgiften i "Formulär för DOI/PubMed/Web of Science/Libris" nedan. Om du vill importera själv så kan du följa instruktionen Importera publikation till DiVA , 384 kB..
 • Nej » Fortsätt den manuella registreringen.

Statistik!

 • Det är registreringarna i DiVA som ligger till grund för statistik rörande forskningsoutput i högskolans årsredovisning.
 • Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som ansvarar för Sveriges officiella statistik om universitet och högskolor, hämtar information om forskningspublikationer från SwePub som i sin tur hämtar information från lokala repositorier som DiVA.

Forskningskommunikation!

 • Att registrera i DiVA är ett viktigt sätt att kommunicera sin forskning på. Genom att registrera forskningspublikationer i DiVA genereras även publikationslistor på de enskilda forskarnas presentationssidor på mchs.se. Du hittar publikationer som registreras i DiVA i flera nationella och internationella databaser och söktjänster, till exempel Kungliga bibliotekets söktjänster SwePub, Libris och Uppsök, samt de internationella söktjänsterna BASE och OpenAire. Även sökmotorer som Google och Google Scholar hämtar uppgifter om publikationer i DiVA.
 • Använd DiVA för att parallellpublicera sådant du har publicerat som inte är öppet tillgängligt. Många forskningsfinansiärer anser att parallellpublicering uppfyller kraven på att göra forskningsresultat öppet tillgängliga. Det är viktigt att du kontrollerar förlagets policy innan du parallellpublicerar, till exempel genom tjänsten Sherpa Romeo. Det kan till exempel finnas krav på vilken version som ska göras tillgänglig eller att man väntar en viss tid innan man parallellpublicerar, så kallat embargo. Klicka här för att läsa mer om parallellpublicering.

Det är vetenskapliga publikationer skrivna av forskare med anknytning till högskolan som ska registreras. Det gäller artiklar, konferensbidrag, rapporter, debattartiklar, bokkapitel, böcker… Och det gäller oavsett om du är ensam författare, en av flera författare, eller redaktör. Utöver det bör även publikationer som har betydelse för högskolans samverkansuppgift registreras, till exempel populärvetenskapliga publikationer, debattartiklar och liknande.

Undantag:

 • Din avhandling hanteras separat av en DiVA-administratör, men eventuella ingående artiklar behöver registreras var för sig.
 • Rapporter som publiceras i högskolans arbetsrapportserie hanteras separat av en DiVA-administratör. Information för dig som vill publicera i arbetsrapportserien finns tillgänglig för högskolans anställda på Insidan » Forska » Publicera din forskning.

Om du är nyanställd på högskolan och har publicerat vid ett annat lärosäte tidigare och vill att några av de publikationerna ska synas på din presentationssida så kan du meddela högskolans DiVA-administratörer. Publikationer som är gjorda då man varit affilierad till ett annat lärosäte tas inte med i eventuella publikationsanalyser som görs vid högskolan.

Registrera dina publikationer i diva

Har din publikation en DOI, är den indexerad i PubMed, Web of Science, eller katalogiserad i Libris?

Fyll i formuläret nedan så registreras din publikation av bibliotekets DiVA-administratör. Obs! Gäller endast om publikationen har en DOI eller finns i PubMed, Web of Science eller Libris.

Skriv in antingen DOI/PubMedID/Web of Science-länk för en och samma publikation. Du kan skriva in uppgifter från flera publikationer på en gång i formuläret (till exempel flera DOI).

Ska du parallellpublicera? Då kan du bifoga en fil i formuläret.Gäller artiklar som indexeras i PubMed. För att hitta PMID: Sök fram artikeln i PubMed. PMID hittar du under referensen i resultatlistan och ovanför Abstract i artikeln.

Gäller artiklar som indexeras i Web of Science. Sök fram artikeln i Web of Science och kopiera in länken här.

Gäller böcker eller kapitel som är katalogiserade i Libris. Sök på libris.kb.se och kopiera in länken här.


Importera publikationsinformation

Du kan själv importera information om publikationer från databaser, förlagsplattformar, referenshanteringsprogram och andra källor till DiVA. Läs mer i guiden:

Registreringsmanual steg-för-steg

Om det inte går att importera information om din publikation eller om du hellre fyller i uppgifterna manuellt så kan du följa instruktionerna nedan, uppdelat utifrån publikationstyp.

Parallellpublicera

Vissa publikationer kan parallellpubliceras i DiVA. Följ "Parallellpublicering stegvis" nedan om du behöver hjälp att avgöra om du får parallellpublicera din publikation.

Klicka här för att läsa mer om parallellpublicering och annan open access-publicering

 1. Tillåter förlaget att du laddar upp publikationen i DiVA? Kontrollera förlagens policy i SHERPA/RoMEO.
  • Nej » Registrera publikationen i DiVA utan att ladda upp den.
  • Ja » Gå till punkt 2.
 2. Ta reda på vilken version du får ladda upp i DiVA på något av följande sätt: ·
  • Kontrollera ingånget avtal
  • Se förlagets webbplats
  • Kontakta redaktören
  • Se Sherpa Romeo
  • Kontakta biblioteket om du behöver hjälp
 3. Vissa förlag tillåter uppladdning i DiVA först efter en tids fördröjning, så kallat embargo. Har förlaget något embargo?
  • Ja » Ange datum för embargo vid uppladdning i DiVA. Fortsätt till punkt 4.
  • Nej » Fortsätt till punkt 4.
 4. Ladda upp den version som förlaget tillåter i DiVA. Biblioteket kompletterar med ett försättsblad som talar om att det handlar om parallellpublicering och där information om värdpublikation och artikelversion framgår.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024