Open Access

Open access (öppen tillgång, OA) innebär i korthet att göra vetenskapliga publikationer öppet tillgängliga så att de kan läsas, laddas ner, skrivas ut samt länkas till utan kostnad för läsaren. Fördelarna med att publicera open access är ökad synlighet och tillgänglighet. Vissa forskningsfinansiärer kräver att forskning finansierad av dem publiceras open access.

Tips på verktyg

Med tjänsten Sherpa Romeo kan du få information om förlagens regler för publicering samt policys gällande upphovsrätt. Du kan även få information om vad och när du får parallellpublicera. 

DOAJ är en söktjänst för att hitta öppet tillgängliga, högkvalitativa och sakkunniggranskade vetenskapliga tidskrifter och artiklar. I söktjänsten finns över 9000 vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga i fulltext på internet. Tänk på att alla tidskrifter inte hunnit granskas ännu och att en ny tidskrift kanske ännu inte är med på listan. Kontrollera därför gärna även med exempelvis Norska listan eller Svenska listan.

Publicera med öppen tillgång

Att publicera med öppen tillgång, open access, innebär att publicera sig hos ett förlag eller i en tidskrift vars material är fritt tillgängligt för läsaren. Detta kallas även för guld/full/ren open access. En vanlig publiceringsmodell för detta är att man flyttar kostaden från läsaren till författaren - istället för att läsaren betalar en avgift för att få läsa artikeln betalar författaren en författaravgift (article processing charge, APC) vid publicering i öppet tillgängliga tidskrifter. Bibliotekets avtal med förlag ger rabatt vid OA-publicering i vissa tidskrifter.

Hybridpublicering

Ett alternativ till att publicera i renodlade open access-tidskrifter är att författaren betalar för att göra den egna artikeln open access i en tidskrift som annars kräver prenumeration, en så kallad hybridtidskrift. Bibliotekets avtal med förlag ger rabatt vid hybridpublicering i vissa tidskrifter.

Hybridtidskrifter har både en prenumerationsbetald del och en fritt tillgänglig del. Författare betalar för att publicera sig i den öppna delen. Det handlar ofta om traditionella tidskrifter som lagt till möjligheten för open access-publicering.

Parallellpublicering

Om publikationen är publicerad hos ett förlag eller i en tidskrift som inte tillämpar open access kan publikationen i vissa fall ändå göras öppet tillgänglig. Detta görs genom så kallad parallellpublicering, även kallat grön OA. Parallellpublicering innebär att en version av den redan publicerade texten kan laddas upp, ofta med viss fördröjning, i en öppen databas som till exempel DiVA.

Det är viktigt att du kontrollerar förlagets policy innan du parallellpublicerar, till exempel genom tjänsten Sherpa Romeo. Det kan till exempel finnas krav på vilken version som ska göras tillgänglig eller att man väntar en viss tid innan man parallellpublicerar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 december 2022