Doktorsavhandlingar

Här publiceras de doktorsavhandlingar som skrivits inom högskolans forskarutbildningsområde Människan i välfärdssamhället.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Ebba Henrekson (2023). Exceptions in the Swedish School System: Exploring the Conditions Facing Secular and Confessional Nonprofit Schools
[Fulltext]
Sissela Odhnoff (2023). Mellan det förflutna och framtiden: En studie av hyresgästföreningen på 2000-talet
[Fulltext]
Maria Norinder (2023). A person-centred approach to support family caregivers in specialised home care: The Carer Support Needs Assessment Tool Intervention
[Fulltext]
Rebecka Andersen (2022). I kvinnornas värld: Omsorg och tvång på uppfostringsanstalten Viebäckhemmen 1905–1947
[Fulltext]
Therese Ydremark (2022). Efter flykten: En studie av civilsamhällets betydelser för deltagande och tillhörighet efter påtvingad migration
[Fulltext]
Viktoria Wallin (2022). Mealtimes in palliative care contexts: Perspectives of patients, partners, and registered nurses
[Fulltext]
Anna Mankell (2021). Collective Patient Participation: Patient Voice and Civil Society Organizations in Healthcare
[Fulltext]
Linnea Lundgren (2021). A Risk or a Resource?: A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952-2019
[Fulltext]
Anna O'Sullivan (2021). Bereaved family members’ VOICES of support and care during the last three months of life for people with advanced illness
[Fulltext]
Susanne Larsson (2021). Självbestämmande i LSS: En villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning
[Fulltext]
Karin Robertsson (2021). Mellan civilsamhälle och folkrörelse: Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang
[Fulltext]
Hannes Rolf (2020). En fackförening för hemmen: Kollektiv mobilisering, hyresgästorganisering och maktkamp på hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg 1875–1942
[Fulltext]
Elin Hjorth (2020). Experiences of care and everyday life in a time of change for families in which a child has spinal muscular atrophy
[Fulltext]
Filip Wollter (2020). The reasoning behind social work intervention design
[Fulltext]
Rakel Eklund (2020). Barns erfarenheter av ”the Family Talk Intervention”: Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård
[Fulltext]
Bodil Holmberg (2020). När kroppen inte räcker till: Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende
[Fulltext]
Lilian Pohlkamp (2020). Bereaved mothers and fathers: Grief and psychological health 1 to 5 years after losing a child to cancer
[Fulltext]
Megan Weber Falk (2020). Development and Evaluation of the Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden
[Fulltext]
Anna Holmqvist (2019). Integritet på undantag?: En studie av barns röst i patientlagen och patientorganisationer
[Fulltext]

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 december 2023