DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

DiVA är Marie Cederschiöld högskolas öppet sökbara arkiv och publikationsdatabas. DiVA tillhandahåller en samlad ingång till forskningspublikationer och uppsatser av forskare och studenter vid högskolan.

I nationella DiVA-portalen kan du söka bland det som publicerats av forskare och studenter vid alla DiVA-anslutna lärosäten och forskningsinstitutioner. DiVA drivs och utvecklas vid Uppsala universitet i samråd med anslutna lärosäten och forskningsinstitutioner. Högskolebiblioteket administrerar och ansvarar för DiVA lokalt. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta bibliotekets DiVA-administratör via diva@mchs.se

DiVA för studenter

Uppsatser skrivna vid högskolan ska registreras i DiVA. Uppsatser blir via DiVA även synliga på till exempel uppsatser.se och i Kungliga bibliotekets databas Uppsök.

 1. Innan du börjar registreringen: Se till att du gjort eventuella korrigeringar av dokumentet utifrån de kommentarer du fått vid examinationen.
 2. Logga in i DiVA med ditt student-ID.
 3. Klicka på "Fortsätt" och fyll sedan i formuläret enligt instruktionerna nedan. OBS! De fält som inte tas upp i guiden ska du inte fylla i.
 4. Fyll i "för- och efternamn" i fälten för dessa. Är ni flera författare, klicka på knappen "Ytterligare författare". Fyll i författarna i den ordning de står på uppsatsens förstasida.
 5. Fyll i organisation för alla författare. Klicka först på knappen: "Välj organisation". Klicka sedan på plustecknet framför "MCHS" och "Marie Cederschiöld högskola" så ser du en lista över alla institutioner. Välj institution genom att klicka på institutionens namn.
 6. Fyll i din e-postadress i fältet för "e-post". Då kan vi lättare få tag på dig om vi har frågor kring din registrering.
 7. Ange uppsatsens "Titel" och eventuell "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för "undertitel". Ta bort eventuellt kolon och bindestreck.
 8. Ange "Språk" på uppsatsen. Om titeln även finns på ett annat språk än uppsatsen är skriven på anges detta under "Alternativ titel". Du behöver då även fylla i "Språk" på den alternativa titeln.
 9. Ange "Uppsatsnivå" på uppsatsen (kandidat, magister osv.).
 10. Ange antalet "Högskolepoäng" på kursen för uppsatsen.
 11. Välj "Utbildningsprogram" ur listan.
 12. Under "Övriga uppgifter" fyller du i "År" (det år som du registrerar uppsatsen) och "Antal sidor" (ange sidnumret på den sista numrerade sidan i uppsatsen).
 13. Ange "Nationell ämneskategori". För uppsatser skrivna vid ICR, välj Religionsvetenskap. För uppsatser skrivna vid ISV, välj Socialt arbete. För uppsatser skrivna vid IVV, välj Omvårdnad. För uppsatser skrivna vid Kyrkomusikerutbildningen, välj Musik.
 14. Fyll i "Nyckelord". Skriv in nyckelorden med stor första bokstav och med kommatecken mellan nyckelorden. Ange språk för nyckelord. Om du har nyckelord på flera språk klickar du på "Nyckelord på annat språk" och fyller i uppgifterna där på samma sätt.
 15. Kopiera in ditt "Abstract"/sammanfattning och kontrollera så formateringen blivit rätt (t.ex. kan mellanslag ibland försvinna). Ange språk för abstract. Om du har abstract på flera språk klickar du på "Ytterligare abstract" och fyller i uppgifterna där på samma sätt.
 16. Ange namn på "Handledare" och "Examinator" samt vilken institution de tillhör.
 17. Klicka på knappen "Fortsätt".
 18. Klicka på "Bläddra" och leta reda på filen med din uppsats. Ladda upp dokumentfilen i PDF-format och klicka "Fortsätt". Viktigt! Kontrollera att det är rätt version av din uppsats innan du laddar upp den.
 19. Kontrollera att allt stämmer och klicka sedan på "Skicka in". Din uppsats skickas för granskning av bibliotekets DiVA-administratör.
 20. När du har skickat in uppsatsen visas ett meddelande på bildskärmen som bekräftelse att du skickat iväg uppsatsen för granskning. Granskningen är oftast klar inom ett par arbetsdagar. Vi annonserar på studentwebben och bibliotekets webb när DiVA-granskningen har sommarstängt.
 21. När uppsatsen har granskats av bibliotekets DiVA-administratör får du som registrerade uppsatsen ett automatiskt mail. Om du har fyllt i en e-postadress på din medförfattare får även medförfattaren samma mail. Om du inte har fyllt i en e-postadress får du mailet till din studentmail. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta bibliotekets DiVA-administratör via diva@mchs.se

DiVA för forskare och personal

Genom att registrera forskningspublikationer i DiVA genereras publikationslistor på de enskilda forskarnas personalsidor på mchs.se. Forskningspublikationerna blir via DiVA även synliga i databasen SwePub som är en nationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

Logga in i DiVA och registrera dina publikationer på egen hand.

Förenklat webbformulär om du vill att biblioteket registrerar dina publikationer i DiVA.

Sök i DiVA

Sök i högskolans egen DiVA. Här kan du söka bland det som publicerats av forskare och studenter vid MCHS. Du kan också välja att avgränsa på till exempel bara studentuppsatser eller vetenskapliga artiklar, eller publikationer vid en viss institution eller från ett visst år.

Sök i DiVA-portal, DiVAs gemensamma söktjänst. Här söker du bland det som publicerats av forskare och studenter vid alla DiVA-anslutna lärosäten och forskningsinstitutioner.

Läs mer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2023