Strategisk publicering

Att publicera strategiskt handlar om att publicera på ett sätt som ökar synligheten för ens publikationer. Gemensamt för alla discipliner är att man vill nå ut till andra forskare inom sitt forskningsämne och till allmänheten, och det är därför viktigt att man tänker igenom sin publiceringsstrategi.

Strategisk publicering handlar till exempel om att publicera med öppen tillgång, att undvika rovtidskrifter, att välja publiceringskanal med omsorg, att se till att ens forskning går att hitta och återanvända genom att följa FAIR-principerna, att analysera publiceringsmönster.

En viktig del av forskningsprocessen är ditt val av publiceringskanal. Vilken publikationstyp man väljer varierar mellan olika ämnesområden. Om du främst publicerar i internationella tidskrifter så kan det vara givande att publicera rapporter på svenska för att nå yrkesverksamma inom ämnet, och vice versa. Genom att se till att alla dina publikationer registreras i DiVA blir de mer synliga eftersom Google, Google Scholar, Swepub och profilsidorna på mchs.se hämtar information därifrån.

Strategisk publicering handlar även om att ange sitt eget namn på ett konsekvent sätt och att ange sina affilieringar korrekt, och att formulera titel och nyckelord på sina publikationer på ett tydligt sätt.

En del av den strategiska publiceringen är att nå ut med sin forskning utanför universitetsvärlden, det vill säga det som benämns som tredje uppgiften och som är lagstadgat enligt Högskolelag (1977:218). Ett sätt att öka intresset för ens forskning är att vara aktiv på sociala forskningsforum som ResearchGate eller academia.edu, eller att twittra eller blogga om sin forskning.

Läs mer om olika delar av strategisk publicering via knapparna nedan:

Öppen vetenskap är hållbar vetenskap

Öppen vetenskap delas med fler än bara de inom forskarsamhället som har råd att till exempel betala för tidskriftsprenumerationer. Detta kan kopplas till FNs Globala mål 4 och 16, till exempel delmål 16.10 som handlar om att säkerställa allmän tillgång till information.

FNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Fredliga och inkluderande samhällen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024