Förlagsavtal och rabatter

Marie Cederschiöld högskolebibliotek har open access-avtal med flera akademiska förlag. Avtalen innebär att publiceringsavgiften är förbetald av oss eller att avgiften är rabatterad. Avtalen har förhandlats fram av Bibsam, ett nationellt bibliotekskonsortium som Marie Cederschiöld högskolebibliotek är medlem i.

Genom förlagsavtal som tecknas tillsammans med andra svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut, kallat Bibsamkonsortiet, har forskare vid Marie Cederschiöld högskola möjlighet att få rabatt på publiceringsavgiften, Article Processing Charge (APC), vid publicering i open access- och hybridtidskrifter. Sammanlagt gäller det tusentals tidskrifter inom ämnesområden som humaniora, hälsa, medicin, samhällsvetenskap med mera.

Avtalen ser olika ut för olika förlag. För att kunna ta del av avtalet behöver förlaget veta att du som korresponderande författare, corresponding author, är affilierad till en organisation som är en del av Bibsamkonsortiet. Det är därför viktigt att ange rätt affiliering och använda mchs e-postadress vid kontakt med förlagen för att kunna ta del av avtalen.

Ange högskolan som affiliering enligt följande:

[Lärosäte], [Institution], [Avdelning], [Stad], [Land]

I SciFree söker du efter tidskrifter som ingår i MCHS avtal med förbetalda publiceringsavgifter/APC


Vi har samlat alla våra avtal i söktjänsten SciFree så du kan ta reda på vilka villkor som gäller för en specifik tidskrift. I SciFree söker du på tidskriftens namn, förlag eller ISSN, och får omedelbart information om publiceringsrabatter, möjliga licenser, samt vilka publiceringsmodeller som tidskriften erbjuder.

Mer om våra förlagsavtal

Frontiers ger ut närmare 230 öppet tillgängliga tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

Om avtalet

Avtalet med Frontiers är ett publiceringsavtal och innebär betald publicering i förlagets samtliga tidskrifter. Bibsamavtalet med Frontiers är ett publiceringsavtal inom ramen för Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnovas gemensamma satsning på avtal med förlag som endast ger ut öppet tillgängliga tidskrifter. Forskningsfinansiärerna står i och med detta för den totala avtalskostnaden. Inga publiceringsavgifter förekommer för vare sig författare eller organisation.

Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering från och med 1 januari 2024.

Alla artiklar publiceras med licensen CC-BY. Avtalet täcker alla artikeltyper.

Arbetsflöde för författare

För att publicera inom avtalet behöver du vara korresponderande författare och ange MCHS som affiliering och använda din MCHS epost-adress.

MDPI är ett open access-förlag med drygt 430 tidskrifter inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.

Om avtalet

Avtalet med MDPI är ett publiceringsavtal som ger deltagande organisationer 20 % rabatt på publiceringsavgifterna i samtliga MDPI:s tidskrifter. Tidskrifter av typen konferensrapporter (nio stycken) tar inte ut någon publiceringsavgift.

Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering från och med 1 januari 2024.

Alla artiklar publiceras med licensen CC-BY. Avtalet täcker alla artikeltyper.

Arbetsflöde för författare

För att publicera inom avtalet behöver du vara korresponderande författare och ange MCHS som affiliering och använda din MCHS epost-adress.

MJS Publishing (tidigare Medical Journals Sweden) är ett svenskt förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter inom medicinområdet. I dagsläget ger de ut nio tidskrifter.

Om avtalet

Avtalet med MJS Publishing är ett publiceringsavtal och innebär betald publicering i förlagets samtliga tidskrifter. Bibsamavtalet med MJS Publishing är ett publiceringsavtal inom ramen för Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnovas gemensamma satsning på avtal med förlag som endast ger ut öppet tillgängliga tidskrifter. Forskningsfinansiärerna står i och med detta för den totala avtalskostnaden. Inga publiceringsavgifter förekommer för vare sig författare eller organisation.

Inga avgifter för submissions, supplementary material och liknande tillkommer.

Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering från och med 1 januari 2024.

Alla artiklar publiceras med en CC-BY licens. Avtalet täcker alla artikeltyper.

Arbetsflöde för författare

För att publicera inom avtalet behöver du vara korresponderande författare och ange MCHS som affiliering och använda din MCHS epost-adress.

PLOS (Public Library of Science) är ett icke vinstdrivande förlag som enbart ger ut öppet tillgängliga tidskrifter. PLOS ger ut 15 tidskrifter med huvudsakligt fokus på medicin och naturvetenskap.

Om avtalet

Avtalet med PLOS är ett publiceringsavtal och innebär betald publicering i förlagets samtliga tidskrifter. Bibsamavtalet med PLOS är ett publiceringsavtal inom ramen för Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnovas gemensamma satsning på avtal med förlag som endast ger ut öppet tillgängliga tidskrifter. Forskningsfinansiärerna står i och med detta för den totala avtalskostnaden. Inga publiceringsavgifter förekommer för vare sig författare eller organisation.

Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering från och med 1 februari 2024.

Alla artiklar publiceras med licensen CC-BY 4.0. Avtalet täcker alla artikeltyper.

Arbetsflöde för författare

För att publicera inom avtalet behöver du vara korresponderande författare och ange MCHS som affiliering och använda din MCHS epost-adress.

SAGE ger ut över 1100 tidskrifter inom samhällsvetenskap, humaniora, teknik, medicin och life science.

Om avtalet

Avtalet med SAGE innebär gratis open access-publicering med de flesta SAGE hybrid- och helt öppna tidskrifter. Avtalet inkluderar publicering med öppen tillgång i de flesta av tidskrifterna i SAGE Premier (cirka 1000 titlar) samt SAGE Gold OA package (cirka 200 titlar).

Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering från och med 1 januari 2022.

De flesta artiklar publiceras med en CC-BY licens. Specifika krav från forskningsfinansiär vad gäller CC-licens accepteras om författaren upplyser om detta.

Arbetsflöde för författare

För att publicera inom avtalet behöver du vara korresponderande författare och ange MCHS som affiliering och använda din MCHS epost-adress.

SAGE har ett manushanteringssystem som kallas SAGE Open Access Portal (SOAP). När en artikel har accepterats för publicering får författaren ett mail som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med Bibsam. Författaren ombeds att gå till SOAP. I SOAP är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet. Om författaren väljer publicering med öppen tillgång blir CC-BY det enda licensalternativet. Författaren kan kontakta förlaget direkt om hen föredrar en annan typ av licens.

Om avtalet

Avtalet för Springer Compact innefattar gratis publicering och läsning i Springer Natures drygt 2000 hybridtidskrifter. Följande förlagsetiketter ingår i avtalet: Adis, Nature Academic Journals, Palgrave Macmillan, Springer Nature.

Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering från och med 1 januari 2022.

De artikeltyper som ingår är Original Paper, Review Paper, Brief Communication och Continuing Education. Artiklarna publiceras med CC BY-licens.

Arbetsflöde för författare

För att publicera inom avtalet behöver du vara korresponderande författare och ange MCHS som affiliering och använda din MCHS epost-adress.

Om avtalet

Avtalet med Taylor & Francis innefattar öppet tillgänglig publicering och läsning i drygt 230 öppet tillgängliga tidskrifter och cirka 2200 hybridtidskrifter, så kallade ”Open Select Journals (inklusive de tidskrifter som tillämpar en högre publiceringsavgift, så kallad "Premium APC Rate", än standard-avgiften).

Publicering på plattformen F1000 Research och i tidskrifter som ges ut av Dove Medical Press, ett öppet tillgängligt förlag som ägs av Taylor & Francis, ingår inte i avtalet.

Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering från och med1 januari 2022.

De artikeltyper som ingår är forsknings- och översiktartiklar. Vanligen kategoriseras dessa som "Article", "Research Article", "Review" eller "Review Article", men beroende på tidskrift och ämnesområde kan andra benämningar förekomma. Artikeltyper som till exempel Editorials, Announcements och Book Reviews ingår inte i avtalet.

Artiklarna publiceras vanligen antingen med CC BY eller CC BY-NC-ND-licens. För författare vid deltagande organisationer är CC BY förvalt, men det går att ändra till annan CC-licens om författaren så önskar.

Arbetsflöde för författare

För att publicera inom avtalet behöver du vara korresponderande författare och ange MCHS som affiliering och använda din MCHS epost-adress.

Om avtalet

I avtalet ingår publicering i alla Wileys och Hindawis cirka 600 öppet tillgängliga tidskrifter och cirka 1300 hybridtidskrifter. I avtalet ingår även läsning i alla Wileys tidskrifter, inklusive det 60-tal tidskrifter som inte tillåter öppet tillgänglig publicering.

Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering från och med 1 januari 2022.

Alla artiklar som tillhör de övergripande kategorierna forskningsartikel (Original article, Primary research article) eller översiktsartikel (Review article) ingår i avtalet.

Majoriteten av tidskrifterna i avtalet erbjuder publicering med CC BY, CC BY-NC eller CC BY-NC-ND licens. Ett drygt 100-tal av förlagets tidskrifter erbjuder dock endast CC BY-NC eller CC BY-NC-ND.

Arbetsflöde för författare

För att publicera inom avtalet behöver du vara korresponderande författare och ange MCHS som affiliering och använda din MCHS epost-adress.

Öppen vetenskap är hållbar vetenskap

Öppen vetenskap delas med fler än bara de inom forskarsamhället som har råd att till exempel betala för tidskriftsprenumerationer. Detta kan kopplas till FNs Globala mål 4 och 16, till exempel delmål 16.10 som handlar om att säkerställa allmän tillgång till information.

FNs globala mål: God utbildningFNs globala mål: Fredliga och inkluderande samhällen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2024