Förlagsavtal och rabatter

Genom förlagsavtal som tecknas tillsammans med andra svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut, kallat Bibsamkonsortiet, har forskare vid Marie Cederschiöld högskola möjlighet att få rabatt på författaravgiften, även kallad Article Processing Charge (APC), vid publicering i open access- och hybridtidskrifter.

Högskolan har slutit avtal med Frontiers, Sage, Springer, Taylor & Francis, samt Wiley. Sammanlagt gäller det tusentals tidskrifter inom ämnesområden som humaniora, hälsa, medicin, samhällsvetenskap med mera. Nedan hittar du en lista över alla tidskifter som ingår i avtalen och vilket förlag de tillhör:

Avtalen ser olika ut för olika förlag. För att kunna ta del av avtalet behöver förlaget veta att du som korresponderande författare, corresponding author, är affilierad till en organisation som är en del av Bibsamkonsortiet. Det är därför viktigt att ange rätt affiliering och använda mchs e-post vid kontakt med förlagen för att kunna ta del av avtalen. Ange högskolan som affiliering enligt följande:

[Lärosäte], [Institution], [Avdelning], [Stad], [Land]

Kontakta biblioteket om du har frågor kring förlagsavtal och rabatter.

Innehåll på denna sida:

Frontiers

Om avtalet

Frontiers är ett open access-förlag med drygt 60 tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Avtalet ger 10% rabatt på publiceringsavgiften. Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering efter 1 juli 2018.

Samtliga tidskrifter är öppet tillgängliga att läsa (CC-BY).

Arbetsflöde för författare

När du anger rätt affiliering och använder mchs e-post vid kontakt med förlaget identifieras artikeln som aktuell för open access-publicering inom ramen för avtalet. När du skickar in ditt manus, välj "Marie Cederschiöld university college" som betalningsalternativ och använd din mchs.se-epostadress. Förlaget och biblioteket kontrollerar att du är affilierad till högskolan.

SAGE

Om avtalet

Avtalet med SAGE ger forskare vid Marie Cederschiöld högskola rätt till gratis publicering i alla SAGEs hybridtidskrifter, och 20% rabatt på publicering i SAGEs helt öppet tillgängliga tidskrifter. Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering efter 1 januari 2022.

Tidskriftspaketet, SAGE premier, innehåller över 1100 tidskrifter inom humaniora, samhällsvetenskap och livsvetenskaper. Av dessa är över 180 helt öppet tillgängliga.

Arbetsflöde för författare

När du anger rätt affiliering och använder mchs e-post vid kontakt med förlaget identifieras artikeln som aktuell för open access-publicering inom ramen för avtalet.

Hybridtidskrifter

När en artikel har accepterats för publicering får författaren ett mail som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med Bibsam. Författaren ombeds att gå till manushanteringssystemet SOAP (SAGE Open Access Portal).

I SOAP är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet, men författaren kan välja bort det.

Om författaren väljer publicering med öppen tillgång blir CC BY det enda licensalternativet. Författaren kan kontakta förlaget direkt om hen föredrar en annan typ av licens.

Personal på deltagande organisationer behöver inte verifiera artiklar för publicering.

Helt öppet tillgängliga tidskrifter

Författare som tillhör konsortiets medlemmar kommer automatiskt få 20% rabatt på APC-avgiften.

Artiklarna publiceras med licensen CC BY-NC om författaren inte kontaktar förlaget direkt och ber om en annan licens.

Springer

Om avtalet

Avtalet med Springer Compact erbjuder gratis publicering i ungefär 2000 så kallade ”Open Choice” hybridtidskrifter. Avtalet gäller även tidskrifter som ges ut under förlagsetiketterna Palgrave Macmillan och Nature Academic Journals. Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering efter 1 januari 2022.

De artikeltyper som ingår är Original Paper, Review Paper, Brief Communication och Continuing Education. Artiklarna publiceras med CC BY-licens.

Arbetsflöde för författare

När du anger rätt affiliering och använder mchs e-post vid kontakt med förlaget identifieras artikeln som aktuell för open access-publicering inom ramen för avtalet. När du fått en artikel accepterad för publicering får du automatiskt ett e-postmeddelande från Springer som informerar dig om nästa steg i processen. När artikeln accepteras för publicering får biblioteket ett meddelande om att verifiera din anknytning.

Taylor & Francis

Om avtalet

Korresponderande författare med mchs-anknytning kan publicera sig med omedelbar öppen tillgång i alla så kallade ”Open Select Journals”, det vill säga förlagets drygt 2 200 hybridtidskrifter. Korresponderande författare vid deltagande organisationer kan inom avtalet publicera sig i alla förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter som tar ut en publiceringsavgift (drygt 185 av cirka 300 tidskrifter). Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering efter 1 januari 2022.

De artikeltyper som ingår är forsknings- och översiktsartiklar. Vanligen kategoriseras dessa som Article, Research Article, Review eller Review Article, men beroende på tidskrift och ämnesområde kan andra benämningar förekomma. Artikeltyper som till exempel Editorials, Announcements och Book Reviews ingår inte.

Taylor & Francis tidskrifter erbjuder i allmänhet två Creative Commons-licenser: CC BY och CC BY-NC-ND.

Arbetsflöde för författare

När du anger rätt affiliering och använder mchs e-post vid kontakt med förlaget identifieras artikeln som aktuell för open access-publicering inom ramen för avtalet. Om artikeln accepteras för publicering får biblioteket ett meddelande om att verifiera din anknytning. Artikeln blir då direkt öppet tillgänglig vid publicering.

Wiley

Om avtalet

I avtalet ingår publicering i alla Wileys drygt 1350 hybridtidskrifter och alla Wileys drygt 260 helt öppet tillgängliga tidskrifter. Alla publiceringsavgifter rabatteras. Avtalet omfattar artiklar som accepterats för publicering efter 1 januari 2022.

Alla artiklar som tillhör de övergripande kategorierna forskningsartikel (Original article, Primary research article) eller översiktsartikel (Review article) ingår i avtalet.

Alla artiklar publiceras med en CC BY-licens eller annan öppen licens utifrån författarens önskemål. Om artikeln accepteras för publicering får biblioteket ett meddelande om att verifiera din anknytning.

Arbetsflöde för författare

När du anger rätt affiliering och använder mchs e-post vid kontakt med förlaget identifieras artikeln som aktuell för open access-publicering inom ramen för avtalet.

Hybridtidskrifter

När din artikel accepteras för publicering får du ett e-postmeddelande från Wiley som informerar dig om att open access-avgiften är förbetald av högskolan. Du vägleds därefter till Wiley's författarservice där du får bekräfta din koppling till högskolan samt välja CC-licens för din artikel.

Helt öppet tillgängliga tidskrifter

När du skickar in din artikel för granskning via systemet för manuskripthantering kommer du få en fråga om Article Publication Charge (avgiften för open access-publicering). Välj då My institution or funder has an agreement with Wiley and may pay the Article Publication Charge, och MCHS som affiliering. Du får en bekräftelse från Wiley till din e-postadress om att avgiften betalats åt dig. När artikeln har accepterats kan du välja CC-licens.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 oktober 2022