DiVA för studenter

För studenter vid Marie Cederschiöld högskola är det obligatoriskt att registrera och ladda upp sina examensarbeten i DiVA. Uppsatser blir via DiVA även synliga på till exempel uppsatser.se och i Kungliga bibliotekets databas Uppsök.

Guide för att registrera uppsats i DiVA

 1. Innan du börjar registreringen: Se till att du gjort eventuella korrigeringar av dokumentet utifrån de kommentarer du fått vid examinationen.
 2. Logga in i DiVA med ditt student-ID. Kontakta IT-supporten (se info på studentwebben) om du behöver hjälp med din inloggning.
 3. Klicka på "Fortsätt" och fyll sedan i formuläret enligt instruktionerna nedan. OBS! De fält som inte tas upp i guiden ska du inte fylla i.
 4. Fyll i alla uppsatsförfattares "för- och efternamn". Är ni flera författare, klicka på knappen "Ytterligare författare". Fyll i författarna i den ordning de står på uppsatsens förstasida. Om du vill få ett mail när din uppsats är granskad och publicerad i DiVA så kan du skriva in din e-postadress. Om du fyller i en e-postadress för din medförfattare får även medförfattaren samma mail.
 5. Fyll i organisation för alla författare, alltså vid vilken institution ni har läst er utbildning. Klicka först på knappen: "Välj organisation". Klicka sedan på plustecknet framför "MCHS" och "Marie Cederschiöld högskola" så ser du en lista över alla institutioner. Välj institution genom att klicka på institutionens namn. Studenter vid program som samordnas av MCHS och Sophiahemmet högskola skriver även "Sophiahemmet högskola" under Annan organisation.
 6. Fyll i din e-postadress i fältet för "e-post". Då kan vi lättare få tag på dig om vi har frågor kring din registrering. Uppger du din e-postadress så får du en automatisk bekräftelse när e-publiceringen blivit godkänd och uppsatsen finns tillgänglig.
 7. Ange uppsatsens "Titel" och eventuell "Undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för "undertitel". Ta bort eventuellt kolon och bindestreck.
 8. Ange "Språk" på uppsatsen. Om titeln även finns på ett annat språk än uppsatsen är skriven på anges detta under "Alternativ titel". Du behöver då även fylla i "Språk" på den alternativa titeln.
 9. Ange "Uppsatsnivå" på uppsatsen (kandidat, magister osv.).
 10. Ange antalet "Högskolepoäng" på kursen för uppsatsen.
 11. Välj "Utbildningsprogram" ur listan.
 12. Under "Övriga uppgifter" fyller du i "År" (det år som uppsatsen godkändes) och "Antal sidor" (ange sidnumret på den sista numrerade sidan i uppsatsen).
 13. Ange "Nationell ämneskategori". För uppsatser skrivna vid ICR, välj Religionsvetenskap. För uppsatser skrivna vid ISV, välj Socialt arbete. För uppsatser skrivna vid IVV, välj Omvårdnad. För uppsatser skrivna vid Kyrkomusikerutbildningen, välj Musik. För uppsatser skrivna vid S:t Lukas utbildningsinstitut, välj Tillämpad psykologi.
 14. Fyll i "Nyckelord" i fältet för nyckelord. Skriv in nyckelorden med stor första bokstav och med kommatecken mellan nyckelorden. Ange språk för nyckelord. Om du har nyckelord på flera språk klickar du på "Nyckelord på annat språk" och fyller i uppgifterna där på samma sätt.
 15. Kopiera in ditt "Abstract" (sammanfattning) i fältet för abstract. Kontrollera att formateringen blivit rätt (t.ex. kan mellanslag ibland försvinna). Ange språk för abstract. Om du har abstract på flera språk klickar du på "Ytterligare abstract" och fyller i uppgifterna där på samma sätt.
 16. Ange namn på "Handledare" och "Examinator" samt vilken institution de tillhör. För handledare eller examinator från Sophiahemmet högskola skrivs "Sophiahemmet högskola" under Annan organisation.
 17. Klicka på knappen "Fortsätt".
 18. Klicka på "Bläddra" och leta reda på filen med din uppsats. Ladda upp dokumentfilen i PDF-format och klicka "Fortsätt". Viktigt! Kontrollera att det är rätt version av din uppsats innan du laddar upp den.
 19. Kontrollera att allt stämmer och klicka sedan på "Skicka in". Din uppsats skickas för granskning av bibliotekets DiVA-administratör.
 20. När du har skickat in uppsatsen visas ett meddelande på bildskärmen som bekräftelse att du skickat iväg uppsatsen för granskning. Om du vill få ett mail när din uppsats är granskad och publicerad i DiVA så kan du skriva in din e-postadress på dina författaruppgifter (punkt 4 ovan). Om du fyller i en e-postadress för din medförfattare får även medförfattaren samma mail. Granskningen är oftast klar inom ett par arbetsdagar. Vi annonserar på studentwebben och bibliotekets webb när DiVA-granskningen har stängt under jul och sommar. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta bibliotekets DiVA-administratör på diva@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2024