Studievägledning

Studie- och karriärvägledning finns till för dig som planerar att börja studera eller som redan
studerar hos oss. Beroende på vilken utbildning det handlar om finns olika kontaktpersoner. Se nedan.

Institutionen för vårdvetenskap

Sjuksköterskeprogrammet specialistsjuksköterskeprogrammen – distriktsköterska, palliativ vård psykiatrisk vård
Studierektor Anders Widmark

För ansökan om anstånd, studieuppehåll, tillgodoräknande och andra studieadministrativa frågor, kontakta utbildningsstod@mchs.se

Institutionen för socialvetenskap

Studieadministrativa frågor
Handläggare: Björn Åkerblom

Socionomprogrammet
Antagningshandläggare: Marie Helmfrid (alla frågor som rör antagning)
Programansvarig: Veronica Ekström

Magisterprogrammet
Studierektor: Tina Lundberg

Institutionen för civilsamhälle och religion

Kandidatprogrammet i teologi
Biträdande prefekt och utbildningsansvarig: Emilia Forssell

Kyrkomusikalisk utbildning
Enhetschef: Jane Österlind

Forskarutbildning

Programansvarig: Carina Lundh-Hagelin

Handläggare Anna Lögdberg

Stöd och hjälpmedel för studenter ­med funktionshinder

Läs mer här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 mars 2024