Studievägledning

Studie- och karriärvägledning finns till för dig som planerar att börja studera eller som redan
studerar hos oss. Beroende på vilken utbildning det handlar om finns olika kontaktpersoner. Se nedan.

Institutionen för vårdvetenskap

Sjuksköterskeprogrammet
Kontakt via utbildningsstod@mchs.se

Studievägledning, fristående kurser ­i vårdvetenskap
Studierektor Malin Olsson

Specialistsjuksköterskeprogram ­inom psykiatrisk vård
Studierektor Malin Olsson

Specialistsjuksköterskeprogram ­i palliativ vård
Studierektor Malin Olsson

Masterprogrammet i vårdvetenskap ­- palliativ vård
Studierektor Malin Olsson

Institutionen för socialvetenskap

Studieadministrativa frågor
Handläggare: Björn Åkerblom

Socionomprogrammet
Antagningshandläggare: Marie Helmfrid (alla frågor som rör antagning)
Programansvarig: Veronica Ekström

Magisterprogrammet
Studierektor: Tina Lundberg

Institutionen för civilsamhälle och religion

Teologiutbildning
Emilia Forssell

Kyrkomusikalisk utbildning
Jane Österlind

Forskarutbildning

Handläggare Anna Lögdberg

Stöd och hjälpmedel för studenter ­med funktionshinder

Läs mer här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 mars 2023