Studievägledning

Studie- och karriärvägledning finns till för dig som planerar att börja studera eller som redan
studerar hos oss. Beroende på vilken utbildning det handlar om finns olika kontaktpersoner. Se nedan.

Institutionen för vårdvetenskap

Sjuksköterskeprogrammet
Kontakt via utbildningsstod@mchs.se

Studievägledning, fristående kurser i vårdvetenskap
Studierektor Malin Olsson

Specialistsjuksköterskeprogram inom psykiatrisk vård
Studierektor Malin Olsson

Specialistsjuksköterskeprogram i palliativ vård
Studierektor Malin Olsson

Masterprogrammet i vårdvetenskap - palliativ vård
Studierektor Malin Olsson

Institutionen för socialvetenskap

Socionomprogrammet
Antagningshandläggare Sari Nurminen

Magisterutbildning i socialt arbete
Ansvarig för utbildning på avancerad nivå Martin Börjeson

Masterprogram i socialt arbete med fördjupningsområdet våld i nära relationer
Studierektor Veronica Ekström

Studieadministrativa frågor
Handläggare Björn Åkerblom 

Informations- och ansökningsmaterial: e-post: info.socialvetenskap@mchs.se 

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

Teologiutbildning
Elisabeth Christiansson

Kyrkomusikalisk utbildning
Prefekt Mats J Hansson

S:t Lukas utbildningsinstitut

Handläggare Jan Sandström 

Forskarutbildning

Handläggare Anna Lögdberg

Stöd och hjälpmedel för studenter med funktionshinder

Läs mer här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2022