Utbildning i teologi

Bild på teologstudent i entrén på en kyrka.

Vilken betydelse har religion och livsåskådning för människors sökande efter värden i livet? Vilket språk och vilka tankemöjligheter erbjuder de religiösa traditionerna den som har, eller söker, en religiös erfarenhet? Kunskap om religion är idag viktig för många yrkesutövare, som journalister, politiker, personal i vård, skola och omsorg och annan offentlig verksamhet.

Vid Marie Cederschiöld högskola kan du studera teologi för högskole- eller kandidatexamen. Utbildningen ges på helfart men det är också möjligt att genomföra utbildningen i annan studietakt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 mars 2024