Utbildning i teologi

Bild på teologstudent i entrén på en kyrka.

Vilken betydelse har religion och livsåskådning för människors sökande efter värden i livet? Vilket språk och vilka tankemöjligheter erbjuder de religiösa traditionerna den som har, eller söker, en religiös erfarenhet? Kunskap om religion är idag viktig för journalister, politiker, personal i vård, skola och omsorg, och inom olika myndigheter.

Vid Marie Cederschiöld högskola kan du studera teologi på både kandidatnivå och för högskoleexamen. All undervisning sker på kvällstid, och kurserna ges på halvfart. Läser du på helfart dubblerar du kurspaketen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2023