Ansökan och behörighet

För antagning till Marie Cederschiöld högskola krävs grundläggande och särskild behörighet för samtliga utbildningar.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskole- och universitetsutbildningar. För att se om du har grundläggande behörighet kan du gå in på denna sida på Antagning.se och läsa vad som krävs med din studiebakgrund.

Särskild behörighet

Utöver grundläggande behörighet behöver du särskild behörighet till våra utbildningar. Se vidare under respektive utbildning för vad som krävs för den utbildning du är intresserad av.

Antagning till högskolans olika utbildningar regleras i högskolans antagningsordning. , 188 kB.

Reell kompetens

Om du saknar behörighet, men menar att du har de kunskaper som krävs för en viss utbildning kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad. Detta gäller såväl för grundläggande som för särskild behörighet. När du söker till en utbildning genom reell kompetens behöver du visa att du har skaffat dig de förkunskaper som krävs på ett alternativt sätt, till exempel genom arbetslivet, eller annan utbildning du gått. Det är viktigt att du läser informationen nedan innan du ansöker om reell kompetens.

Blir du behörig inom kort, det vill säga att du kommer att få ett betyg i en kurs du saknar? Då ska du inte skicka in en ansökan om reell kompetens. Istället laddar du upp dina papper innan sista kompletteringsdag.

Att tänka på innan du ansöker om reell kompetens
När du ansöker om reell kompetens ska det framgå av din ansökan att du har de kunskaper som motsvarar det ämnet eller de ämnen du vill få undantag för. Till exempel: Om Matematik B är ett förkunskapskrav för den utbildning du söker ska du kunna visa att du har skaffat dig kunskaper motsvarande Matematik B, genom en kurs eller på ett annat sätt. Att ha arbetslivserfarenhet som är relevant för den utbildning du söker är inte tillräckligt för att bli behörig till utbildningen.

En beviljad ansökan om reell kompetens betyder att du får undantag för behörighetskraven för den sökta utbildningen. Kom ihåg att undantaget bara gäller för just den utbildning du sökt, vid den specifika högskolan du sökt till – i ditt fall Marie Cederschiöld högskola, och bara för den aktuella antagningsomgången.

Får du undantag för ett eller flera behörighetskrav innebär det inte att du får förtur till den sökta utbildningen. Du behöver ett meritvärde för att kunna konkurrera om en plats i urvalet. Ett meritvärde får du till exempel genom att skriva högskoleprovet. Läs mer här.

Så här ansöker du om reell kompetens

  1. Läs informationen under Att tänka på innan du ansöker om reell kompetens ovanför.
  2. Ansök till önskad utbildning på Antagning.se.
  3. Fyll i den här blanketten för ansökan om reell kompetens. Skriv ut, skriv under och skanna in den igen.
  4. Ladda upp blanketten på Antagning.se tillsammans med alla betyg, intyg och andra papper som anknyter till din ansökan. Den kompletta ansökan ska ha kommit in till Antagningsservice senast sista ansökningsdatum. Sena ansökningar kommer inte att bedömas.
  5. Högskolan går igenom din ansökan.
  6. Du får besked om din ansökan gällande reell kompetens blir beviljad via ditt antagningsbesked på Antagning.se. Om din ansökan inte blir beviljad får du den informationen när kontrolluppgifterna kommer.

Om du har påbörjat ett program vid ett annat lärosäte och vill byta till Marie Cederschiöld högskola ansöker du som vanligt på Antagning.se – vi har ingen antagning till senare del av program. Om du blir antagen kan du ansöka om att få de kurser som du har läst tidigare tillgodoräknade.

En ansökan om tillgodoräknande gör du efter att du har blivit antagen. Ansökan gör du via Ladok när du har registrerat dig på programmet, för mer information om ansökan hittar du här.

Om du fått avslag på din ansökan om reell kompetens/undantag från behörighetskrav kan du begära att få beslutet överprövat.

Överprövningen ska vara skriftlig och innehålla nedanstående:

  • Vilket beslut som överklagas (bifoga gärna beslutet)
  • Vilken ändring du vill ha på beslutet
  • Varför du anser att beslutet är felaktigt

Överprövningen ska vara ställd till Disciplin- och överprövningsnämnden vid högskolan, och mejlas till don@mchs.se inom tre veckor efter beslutsdagen.

Du ska också lägga upp överprövningen på Antagning.se enligt dessa instruktioner.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2024