Examina

Högskolan har rätt att utfärda följande examina


Yrkesexamina
Efter fullföljd utbildning kan du erhålla socionom- eller sjuksköterskeexamen. Som sjuksköterska kan du efter examen ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Högskolan har dessutom rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen samt hälso- och sjuvårskuratorsexamen.

Högskoleexamen
Högskoleexamen omfattar minst 120 hp. Högskoleexamen ges i teologi samt i konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik.

Kandidatexamen
Kandidatexamen omfattar minst 180 hp varav 90 hp i ett huvudområde på grundnivå. Ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudområdet ingår. Högskolan har rätt att utfärda kandidatexamen i vårdvetenskap, i socialt arbete, i teologi och civilsamhällesvetenskap. Högskolan har också rätt att utfärda en konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik.

Magisterexamen
Högskolan har rätt att utfärda magisterexamen i huvudområdena vårdvetenskap och i socialt arbete, vilket omfattar 60 hp på avancerad nivå. Ett självständigt examensarbete om 15 hp ingår.

Masterexamen
Högskolan har rätt att utfärda masterexamen i huvudområdena vårdvetenskap och i socialt arbete, vilket omfattar 120 hp på avancerad nivå. Ett självständigt examensarbete om 30 hp ingår.

Psykoterapeutexamen
Psykoterapeutexamen omfattar 90 hp på avancerad nivå. Ett självständigt arbete ingår också.

Examen på forskarnivå
Högskolan har tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området ”Människan i välfärdssamhället”.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 november 2023