Examina

Marie Cederschiöld högskola har rätt att utfärda följande examina

Yrkesexamina
Efter fullföljd utbildning kan du erhålla socionom- eller sjuksköterskeexamen. Som sjuksköterska kan du efter examen ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Högskolan har dessutom rätt att utfärda specialistsjuksköterskeexamen.

Högskoleexamen
Högskoleexamen omfattar minst 120 hp. Högskoleexamen ges i teologi samt i konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik.

Kandidatexamen
Kandidatexamen omfattar minst 180 hp varav 90 hp i ett huvudämne. Ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudämnet ingår. Högskolan har rätt att utfärda kandidatexamen i vårdvetenskap, i socialt arbete, i teologi och civilsamhällesvetenskap. Högskolan har också rätt att utfärda en konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik.

Magisterexamen
Högskolan har rätt att utfärda magisterexamen i vårdvetenskap och i socialt arbete.

Magisterutbildning med specialistsjuksköterskeexamen i palliativ vård omfattar 60 hp och leder till magisterexamen i huvudområdet vårdvetenskap. Ett självständigt examensarbete om 15 hp ingår.

Magisterutbildning med specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård omfattar 60 hp och leder till magisterexamen i huvudområdet vårdvetenskap. Ett självständigt examensarbete om 15 hp ingår.

Magisterutbildningen i socialt arbete omfattar 60 hp och leder till magisterexamen i huvudområdet socialt arbete. Ett självständigt examensarbete om 15 hp ingår.

Masterexamen
Masterprogrammet i vårdvetenskap – palliativ vård omfattar 120 hp och leder till masterexamen i huvudområdet vårdvetenskap. Självständigt examensarbete om sammanlagt 30 hp ingår.

Masterprogrammet i socialt arbete omfattar 120 hp och leder till masterexamen i huvudområdet socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället. Självständigt examensarbete om sammanlagt 30 hp ingår.

Psykoterapeutexamen
Psykoterapeutexamen omfattar 90 hp. Ett självständigt arbete ingår också.

Examen på forskarnivå
Högskolan har tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området ”Människan i välfärdssamhället”.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 juli 2022