Handledarutbildning och Psykoterapi

Utbildningar för yrkesverksamma inom människovårdande organisationer som vill utveckla och fördjupa den egna kompetensen inom psykoterapi och handledning.

Campus Ersta

Kväll på Ersta


Vi öppnar upp högskolan för spännande kvällsföreläsningar som kan kopplas till familjeterapeutiskt socialt arbete och psykoterapi.

Ett par gånger per år bjuder vi på Uppdragsutbildningen in kända gästföreläsare, såväl svenska som internationella. Under åren har vi haft bl.a. Scott Miller, Nora Bateson och Robert Whitaker. Föreläsningarna är alltid kopplade till socialt arbete eller psykoterapi.

Efter föreläsningen följer ett samtal där Görel Fred intervjuar den eller de som föreläst.

Kvällarna inleds med mingel, bubbel och någonting lätt att äta. Kväll på Ersta planeras återkomma cirka 1-2 gånger per termin och är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola (f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola) och Görel Fred.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2024