Verksamhetsförlagd utbildning under sjuksköterskeutbildningen

Under utbildningarna förekommer verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under minst 5 veckor vid sex olika tillfällen. Under VFU är minst 32 timmar/vecka förlagd till olika verksamhetsområden runt om i Stockholms län.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

  • vård av äldre
  • kirurgisk vård
  • medicinsk vård
  • palliativ vård
  • psykiatrisk vård
  • primärvård

En vecka på VFU omfattar minst 32 obligatoriska timmar, oavsett om veckan innehåller röda dagar eller inte. Schemat planeras i samråd med handledande sjuksköterska/adjungerad klinisk adjunkt (AKA). Kontinuitet är viktigt för lärandet och underlättar bedömning av lärandet under VFU.
Tiderna under VFU varierar mellan kl. 07 – 22 vardagar och helger. Nattjänstgöring kan också förekomma. Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma om det bedöms värdefullt ur utbildningssynpunkt. Komprimering av tid eller dubbelpass (pass längre än 8 timmar) är inte tillåtet.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 maj 2023