Verksamhetsförlagd utbildning

När du studerar på Marie Cederschiöld högskola är VFU en viktig del i utbildningen. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen utvecklar du din professionella yrkesidentitet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023