Verksamhetsförlagd utbildning

När du studerar på Marie Cederschiöld högskola är praktik en viktig del i utbildningen. Genom praktiken utvecklar du din professionella yrkesidentitet.

Sjuksköterskeprogrammet
Här finns information om den verksamhetsförlagda utbildningen under sjuksköterskeutbildningen.

Socionomprogrammet
Här finns information för dig som är praktikhandledare för våra socionomstudenter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2022