Marie Cederschiöld-dagarna 2024

Program

7 mars

 

13.00 Introduktion
Stefan Bergh, ordförande i Marie Cederschiöld högskolas bolagsstyrelse hälsar välkommen.

Se programpunkten på YouTube

13.20 Om Marie Cederschiöld – en pionjär i sin samtid
Ann-Sofie Ohlander, professor emerita i historia inleder med ett anförande om Marie Cederschiöld och hennes olika gärningar i människans tjänst. Om en kvinnas utmaningar och möjligheter i ett patriarkalt samhälle.

Se programpunkten på Youtube

14.10 Diakonernas roll i den idéburna organisationen
Diakonerna Göran Runa, Hege Marie Korshavn, Jemima Bentham, Carola Backlund och Peter Lendefors samtalar kring sitt uppdrag, sin vardag och hur de ser på diakonens roll i den idéburna vård- och omsorgsorganisationen.

Se programpunkten på YouTube

15.40 Livet och döden inom LSS
Magnus Tideman, professor i socialt arbete med inriktning handikappvetenskap, och Jane Österlind, docent i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, i samtal om utmaningar, möjligheter och hur vi på bästa sätt kan skapa en beredskap inför döden då de som bor inom LSS blir allt äldre och i ökad grad börjar överleva sina närstående.

Se programpunkten på YouTube

 

8 mars

 

08.40 Webbaserat stöd för närstående till svårt sjuka personer – hur fungerar det?
Anette Alvariza, professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, Viktoria Wallin, fil dr, Institutionen för vårdvetenskap, Cecilia Bauman, doktorand, Institutionen för vårdvetenskap, och Erik Månsson, närståenderepresentant samtalar om hur man kan främja närståendes förberedelse för vård och död.

Se programpunkten på YouTube

10.00 Att bryta tystnaden – The Family Talk Intervention FTI: en samtalsmodell för barnfamiljer när en förälder eller ett barn är svårt sjukt
Malin Lövgren, professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, Anna Patzauer-Personne, sjukhuskurator och Annika Finnermark, efterlevande partner och mamma till två barn samtalar om samtalsmodellen ”The Family Talk Intervention”, framtaget för stöd till barnfamiljer drabbade av svår sjukdom.

Se programpunkten på YouTube

11.00 Livskvalitet i mötet mellan barn och äldre
Alma Levén, verksamhetschef Johannesgården, Anna Jenefjärd Sylvendahl, förskolechef och rektor för förskolorna Tollare och Borgen, Catherine Wallefelt, aktivitetscoach Johannesgården och Ajla Imamovic, aktivitetscoach Villa Tollare berättar om hur man på Stora Sköndal arbetar med att skapa möten mellan barn och äldre.

Se programpunkten på YouTube

11.45 Avslutning
Roger Klinth, Marie Cederschiöld högskolas rektor, sammanfattar Marie Cederschiölddagarna 2024.

Se programpunkten på YouTube

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 april 2024