Surfare sivinbarn header

Illustration: Tyra von Zweigbergk

För forskare och praktiker

I vårt forskningsprogram vill vi utforska förutsättningarna för och bidra till utveckling av ett barncentrerat, samordnat interventionssystem mot våld som barn kan utsättas för i nära relationer. Forskningsprogrammet sker i nära samarbete med lokala socialtjänster och tillsammans med Rädda Barnen och Allmänna Barnhuset. Vårt mål är att på sikt och över tid kunna bygga upp hållbara strukturer för att ge våldsutsatta barn och unga ett tydligt stöd. Vårt forskningsprogram löper under 6 år (2020-2026) och är uppdelat i två 3-års perioder.

Vår forskning sker under tre övergripande rubriker: Organisering av samverkan, Kunskapsbaserat arbete och Brukarmedverkan.

Om du klickar på knappen "Våra Arbetspaket" här nedan får du mer information om de olika delprojekten i programmet. På knappen "årsberättelser" finns information om vad som hänt i forskningsprogrammets första och andra år. Under knappen "våra konferenser" information om våra tidigare konferenser samt inbjudan till årets konferens. Nedan finner du även länkar till våra samarbetspartners och länkar till publikationer från vårt forskningsprogram.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 oktober 2022