Publikationer

Fördjupa dig inom vår forskning.

Högskolans rapportserier och avhandlingar

Aktuella serier

Avslutade serier

Marie Cederschiöld högskola, tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola, har gett ut publikationer inom en rad olika rapport- och skriftserier. Listorna är indelade efter utgivande enhet eller rapporttyp. Läs mer under respektive kategori.

alla publikationer

Du hittar alla publikationer som skrivits av forskare och doktorander vid Marie Cederschiöld högskola i publikationsdatabasen DiVA:

Nedan finner du högskolans publikationer per institution och centrum:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024