Publikationer

Fördjupa dig inom vår forskning.

Högskolans rapportserier och avhandlingar

avslutade serier

Marie Cederschiöld högskola, tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola, har gett ut publikationer inom en rad olika rapport- och skriftserier. Listorna är indelade efter utgivande enhet eller rapporttyp. Läs mer under respektive kategori.

Du hittar alla publikationer som skrivits av forskare och doktorander vid Marie Cederschiöld högskola i publikationsdatabasen DiVA:

Nedan finner du högskolans publikationer per institution och centrum:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juli 2023