Forskningsprogram

Vid Marie Cederschiöld högskola pågår just nu två större forskningsprogram inom områdena våld mot barn i nära relationer samt funktionshinder.

I forskningsprogrammet Sivin (Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer), undersöks hur olika delarna av socialt arbete, från upptäckt och utredning till stöd och uppföljning, kan samordnas.

Forskningsprogrammet MOD (Människovärde och Delaktighet) ska bidra med kunskaper som ökar den sociala inkluderingen och delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning, med särskilt fokus på personer med rörelsehinder.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2022