Forskningsområden

Vid Marie Cederschiöld högskola bedrivs forskning inom ett brett spektrum av ämnen. Vi forskar inom vårdvetenskap, socialt
arbete, civilsamhällesvetenskap, teologi och kyrkomusik. Människan i välfärdssamhället är det område vi vill bli särskilt förknippade med. Detta är benämningen på vår forskarutbildning och även det område inom vilket våra forskare identifierar frågeställningar om hur det är att vara människa i dagens välfärdssamhälle.

Forskning behöver underhåll men också förnyelse och flexibilitet. Vid högskolan finns ett forskningscentrum inom civilsamhällesforskning. Högskolans forskning bedrivs inom huvudområdena vårdvetenskap/omvårdnad, socialt arbete, civilsamhällesvetenskap, teologi och kyrkomusik.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 juli 2024