Text

Se våra kurser

Behöver du kompetensutveckla dig? Eller är du chef och vill vidareutbilda dina anställda?

Vidareutbildning och kompetensutveckling med akademisk inriktning inom socialvetenskap, vårdvetenskap, psykoterapi, teologi och kyrkomusik. För anställda inom företag, myndigheter och organisationer samt yrkesverksamma inom vård- och omsorgsområdet.

Utbildnings- och kunskapsområden

Introduktion för ny personal inom vård och omsorg
Läs mer om den kostnadsfria webbutbildningen här
all-text

Behöver du kompetensutveckling?

Här hittar du våra kurser
Bildtext