Evenemang

Öppna föreläsningar

Vi öppnar upp högskolan för spännande föreläsningar. Ett par gånger per år bjuder vi på Uppdragsutbildningen in kända gästföreläsare, såväl svenska som internationella. Under åren har vi haft bl.a. Scott Miller, Nora Bateson och Robert Whitaker.

Kväll på Ersta

Kvällsföreläsningen inleds med mingel, vin och någonting lätt att äta. Efter föreläsningen följer ett samtal där Görel Fred intervjuar den eller de som föreläst. Kväll på Ersta planeras återkomma cirka 1-2 gånger per termin och är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och Görel Fred, gorelfred@hotmail.com. Kontakt är även studierektor Hugo Svebeck Waara, hugo.waara@mchs.se, 072-396 79 77

Erbjuda hjälp utan att kräva förändring
8 februari, kl 09.00-16.00


När vi arbetar med barn och deras familjer måste vi förhålla oss till att inte alla vill ha vår hjälp eller tycker att den hjälp vi har att erbjuda är relevant för dem. För dessa klienter är terapeutisk förändring sällan linjär och ibland inte ens attraktiv.

En fristående arbetsgrupp i Köpenhamn, Foliko, träffar familjer som redan har blivit erbjudna hjälp, ibland under många år, och därför är högst motvilliga inför tanken att de behöver ytterligare hjälp. Motvilligheten tar sig uttryck i misstänksamhet, ilska och ovilja att delta. Detta förhållningssätt gör i sig själv problemen värre.

Föreläsningen sker på engelska.

Läs mer och anmäl dig här >>

Frågor till uppdrag@mchs.se eller 08-555 051 19

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 december 2023