Evenemang

Öppna föreläsningar

Vi öppnar upp högskolan för spännande föreläsningar. Ett par gånger per år bjuder vi på Uppdragsutbildningen in kända gästföreläsare, såväl svenska som internationella. Under åren har vi haft bl.a. Scott Miller, Nora Bateson och Robert Whitaker.

Kväll på Ersta

Kvällsföreläsningen inleds med mingel, vin och någonting lätt att äta. Efter föreläsningen följer ett samtal där Görel Fred intervjuar den eller de som föreläst. Kväll på Ersta planeras återkomma cirka 1-2 gånger per termin och är ett samarbete mellan Marie Cederschiöld högskola och Görel Fred, gorelfred@hotmail.com. Kontakt är även studierektor Hugo Svebeck Waara, hugo.waara@mchs.se, 072-396 79 77

The Power Threat Meaning Framework (PTMF)
19 september, kl 09-16.00


Ett nytt perspektiv på varför människor upplever en rad former av lidande, förvirring, rädsla, förtvivlan och oroligt eller besvärande beteende. Det är ett alternativ till de mer traditionella modellerna av psykiatrisk diagnostik.

Läs mer och anmäl dig här >>

Frågor till uppdrag@mchs.se eller 08-555 051 19

Information kring anmälan och administration

08-555 051 19
uppdrag@mchs.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 maj 2024