Sexologi

Kurserna i andrologi och sexologi ger teoretiska kunskaper och praktiska metoder för att i en klinisk yrkespraktik kunna möta och arbeta med sexuella frågor och problem.

Se hela vårt kursutbud här

Våra kurser inom Sexologi

Andrologi I, 7,5 hp

Andrologi II, 7,5 hp

Metodkurs i klinisk sexologi, 15 hp

Trans/ Könsdysfori, 7,5 hp


Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 september 2022