Det civila samhället

Sen tidigt 1990-tal har forskning om det civila samhället haft en viktig plats inom högskolan. Utifrån den kunskapsbas som skapats har utbildningar riktade till civilsamhällets organisationer en central plats.

Centrum för civilsamhällesforskning – CCF
Centrum för Civilsamhällesforskning bildades 2019, men forskning om civilsamhället har bedrivits vid Marie Cederschiöld högskola sedan 1992. Den nya centrumbildningen blir en nationell och internationell spjutspets inom civilsamhälleområdet. Närmare tjugotalet forskare, såväl seniora och doktorander, är verksamma inom ramen för ett av högskolans prioriterade forskningsområden.

Läs mer här

 

Våra utbildningar inom det civila samhället

Civila samhället i samhället, 7,5 hp

Styrning och legitimitet i idéburna organisationer, 7,5 hp


Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 juli 2024