SNAP

Här hittar du information och underlag för dig som patient - SNAP.

Informationsbroschyr

Här kan du ladda ner informationsbroschyren.

Samtalsunderlag

Hur och när Ditt behov av stöd introduceras för patienten kan variera eroende på omständigheter. Erfarenheter från klinisk verksamhet visar att det kan vara bra att introducera Ditt behov av stöd så tidigt som möjligt under patientens vårdtid. En tidig identifiering av patientens behov kan förebygga problem och minska behovet av akuta insatser.

Underlag är under färdigställande på svenska och laddas upp i sin helhet så snart de är klara.

Samtalsunderlag för SNAP

Vägledning

Vägledning för att utveckla en genomförandeplan för "Ditt behov av stöd".

Underlag är under färdigställande på svenska och laddas upp i sin helhet så snart de är klara.

Vägledning för SNAP

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 oktober 2022