Vårdetik

Bild på två händer

Det finns ett starkt intresse i samhället av att få vårdetiska frågeställningar belysta. Flera skäl samverkar till det. Framsteg på det medicin-tekniska området ställer människor inför nya valsituationer.

Patientens rättigheter har stärkts och ger nytt stoff åt en diskussion om etiska krav och skyldigheter; den demografiska utvecklingen har lett till ett allt större vård- och omsorgsbehov hos en åldrande befolkning, samtidigt som det samhällsekonomiska utrymmet är begränsat; prioriteringsdiskussioner kommer allt oftare på dagordningen; yrkesetiska spörsmål får mot bakgrund av detta förnyad aktualitet.

Som forskningsämne omfattar vårdetik ett brett spektrum av frågor inom medicinens, vårdens och delar av det sociala arbetets område. Vårdetik kan ses som ett paraplybegrepp för etiska aspekter på allt slags människovård.

I vårdetik studeras både praktiska problem i vårdens vardag och teoretiska frågor. Grovt sett omfattar ämnesområdet frågeställningar inom följande delområden:

  • centrala etiska begrepp, till exempel autonomi och integritet, beroende och oberoende,
    värdighet, hälsa och livskvalitet
  • sambandet mellan etik och politik, till exempel frågor om rättvisa och prioriteringar
  • frågor om relationen mellan etisk och rättslig normering
  • förhållandet mellan den som behöver respektive den som ger behandling, vård eller omsorg
  • yrkesetiska frågor inom medicin, vård, omsorg och socialt arbete.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024