Diakoni

Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi har som syfte att utveckla diakoni som kunskapsområde, delvis i samarbete med andra forskare på högskolan. Inom forskningsområdet analyseras kyrkors och kyrkliga organisationers sociala verksamhet, liksom förhållandet mellan professionalitet och idealitet. Vidare studeras religion som ett nytt inslag i det politiska landskapet.

Institutionens forskare är engagerade i områden som diakoners professionsidentitet, modern svensk kyrkohistoria, tro och tillhörighet, förlåtelse samt vårdetik och människosyn. Flera skrifter på detta tema har publicerats.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 januari 2022