Forskning om diakoni vid Institutionen för civilsamhälle och religion

Från kallelse till välfärdsprofession. Initiering och institutionalisering av social- och vårdutbildningar i ett diakonihistoriskt och nordiskt perspektiv.

Ett arbete har påbörjats med att utforma en forskningsstudie med syfte att kartlägga initieringen och utvecklingen av sociala och vårdande utbildningar vid diakoniinstitutionerna i Sverige, Norge, Finland och Danmark samt att jämföra resultatet med initiering och utveckling av motsvarande utbildningar inom offentlig eller annan regi i respektive land.

Diakonins betydelse för utveckling av välfärden i de nordiska länderna är något som ofta lyfts fram av diakoniinstitutionerna själva, samtidigt som aspekten knappt berörs i historisk forskning. Vi vill i detta projekt sätta det vetenskapliga sökljuset på frågan om diakonins betydelse som historisk drivkraft i utveckling av välfärdsprofessioner. Ansvariga för projektet är Elisabeth Christiansson Drake, teol dr, Marie Cederschiöld högskola och Stig Linde, fil dr, Socialhögskolan i Lund.

Manlig diakoni

Flera forskningsprojekt pågår om manlig diakoni i ett historiskt perspektiv. Dessa har hittills resulterat i ett flertal såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga texter.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024