Vid högskolan bedrivs forskning inom ett brett spektrum av ämnen, bland annat humaniora, samhällsvetenskap, vård och kyrkomusik.

Forskningscentrum
Vid högskolans finns två forskningscentrum, ett inom området palliativ vård och ett inom civilsamhällesforskning.


Jämlik vård för kvinnor i hemlöshet

Läs mer om projektet
Bildtext